Решение № 194 от 26.11.2010 г. по т.д. № 80/2010 г.

Анотация

Въпрос
Относно вероятната недопустимост на решението, предвид произнасянето по осъдителен иск, а не по специалния установителен иск по смисъла на чл. 422 ГПК, във вр. с чл. 415 ГПК имащ за предмет установяване на вземането, предмет на вече издадена заповед за изпълнение.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в съдебно заседание на двадесет и седми октомври две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Т. ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
К. ЕФРЕМОВА, Б. Й.

при секретаря И. Велчева изслуша докладваното от председателя /съдия/ Т. Върбанова т.дело № 80/2010 година

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Р. Л. Б. от гр.С., чрез процесуалния й пълномощник, срещу решение № 263/20.10.2009 г. по в.гр.д.№ 294/2009 г. на Окръжен съд - С., с което след частична отмяна на решение № 197/20.03.2009 г. по гр.д.№ 3871/2008 г. на Районен съд - С., Р. Б. е осъдена да заплати на „Топлофикация С." Е., гр. С. сумите: 1 475.73 лв. - стойност на доставена и неплатена топлоенергия за периода 31.01.1999 г. - 31.03.2007 г., ведно със законната лихва от предявяване на иска и 623.74 лв. - мораторна лихва до 28.05.2008 г., с присъждане на разноски на ищцовото дружество в размер на 735.64 лв.

С определение № 298 от 19.05.2010 г. е допуснато касационно обжалване, с оглед вероятната недопустимост на решението, предвид произнасянето по осъдителен иск, а не по специалния установителен иск по смисъла на чл. 422 ГПК, във вр. с чл. 415 ГПК имащ за предмет установяване на вземането, предмет на вече издадена заповед за изпълнение.

В жалбата се поддържат касационни доводи за недопустимост на решението, неправилно приложение на материалния закон и необоснованост. Счита се, че при постановяване на съдебния акт не е съобразен предмета на иска и характера на производството по делото - образувано в резултат на породеното действие на възражението на длъжника в заповедното производство, а от друга страна не са отчетени основанията и предпоставките за допълнителна корекция на сметки за топлоенергия. Подробни фактически и правни съображения са изложени в жалбата, с искане за отмяна на решението, с присъждане на разноски. Ответникът по касация - „Топлофикация - С." Е., гр. С., чрез процесуалния си пълномощник, счита въззивното решение за правилно. Твърди, че при инстанционното разглеждане на делото не са релевирани възражения за недължимост на месечните задължения, формирани въз основа на системата за дялово разпределение, а това е направено едва с касационната жалба. По съображения в писмен отговор моли да се остави в сила обжалваният съдебен акт, с присъждане на разноски.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение, като взе предвид данните по делото и доводите на страните, в съответствие с правомощията си по чл. 293 ГПК, приема следното:

За да постанови обжалваното осъдително решение, въззивният съд е приел за доказано наличието на договорно отношение между страните за доставка на топлинна енергия, като дружеството - доставчик е изпълнило задължението си, без обаче да е доказано изпълнение на функционално свързаното с ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини