Решение № 193 от 02.12.2010 г. по търг. д. № 1087/2009 г.

Относно предпоставките, при които би било налице неоснователно обогатяване по смисъла на чл. 59, ал. 1 ЗЗД.