Решение № 183 от 04.02.2016 г. по т. д. № 2339/2014 г.

За проверка на допустимостта на въззивното решение в частта за присъдената законна лихва върху обезщетението за неимуществени вреди.