Решение № 180 от 21.06.2010 г. по търг. д. № 208/2009 г.

Относно юридическия факт, от който възникват договорните правоотношения между пристанищния оператор и потребителя на услугата ползване на брегови фериботен терминал (фериботно гнездо) за приставане на фериботна платформа; съставлява ли ползването на фериботното гнездо пристанищна услуга по смисъла на чл. 116 ЗМП, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ), или е посещение на пристанището за обществен транспорт (със статут на публична държавна собственост) за снабдяване на фериботната платформа с гориво, вода, провизии и други, за което съгласно Тарифа № 5 за таксите, събирани в системата на Министерството на транспорта се дължи предвидената в чл.64г, ал.2 корабна такса.