Решение № 171 от 11.02.2013 г. по търг. д. № 64/2012 г.


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

По предявен, на основание деликт във връзка с чл.104 ал.3 ЗЗК вр. с чл. 104, ал. 1 от ЗЗК, иск за обезщетяване на вреди, твърдени в причинна връзка с поведение, съставляващо нарушение на ЗЗК, обвързващата за гражданския съд, съгласно чл.104 ал.4 ЗЗК, сила на решението на Комисията за защита на конкуренцията, потвърдено с влязло в сила решение на Върховен административен съд, с което се установява извършено нарушение по ЗЗК, освобождава ли ищеца от тежестта да доказва елементите на фактическия състав на непозволеното увреждане , извън вината – нарушение , вреда и причинна връзка между нарушението и вредата?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ , второ отделение , в открито заседание на двадесет и трети октомври през две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
РОСИЦА КОВАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЛИДИЯ ИВАНОВА, РОСИЦА БОЖИЛОВА

при участието на секретаря София Симеонова , като разгледа докладваното от съдия Божилова т.д. № 64 / 2012 год. и за да се произнесе съобрази следното :

Производството е по чл.290 от ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на [фирма] против постановеното от Варненски апелативен съд, Търговско отделение , решение № 230 / 27.10.2011 год., с което е потвърдено решение № 4 / 25.03.2011 год. на Разградски окръжен съд по т.д.№ 35 / 2009 год. в обжалваната му част , с която са уважени предявените от [фирма] против [фирма] искове за сумата от 230 091,19 лв., ведно със законната лихва върху същата от предявяването на иска - обезщетение за вреди в причинна връзка с поведение на ответника , санкционирано като нарушение по чл. 30 ЗЗК /отм. / , установено с решение № 866 / 09.10.2007 год. по преписка № К. 217 / 2007 год. на Комисията за защита на конкуренцията / К. / , потвърдено с решения на тричленен и петчленен състави на Върховен административен съд , както и за сумата от 90 124,10 лв. - законна лихва върху главницата , в обезщетяване забавата в изплащането й . Касаторът атакува въззивното решение като недопустимо , евентуално неправилно - постановено в противоречие с материалния закон , при съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необосновано . Намира, че въз основа обстоятелствената част на исковата молба главният иск следва да се квалифицира като иск за неоснователно обогатяване , а не за обезщетяване вреди от непозволено увреждане, изхождайки от твърдението на ищеца за обогатяване на ответника с приходи от реализирана от него , без основание , собствена на ищеца продукция / добита скална маса и трошено-каменни фракции / , а не за свое увреждане , съизмеримо с пропуснати от същия ползи от реализирането й / негативна вреда / . Съществено нарушение на съдопроизводствените правила касаторът обосновава с факта на формиране правните изводи на съда, относно доказаността на елементите на фактическия състав на непозволеното увреждане , изцяло въз основа решението на К., потвърдено с решения на тричленен и петчленен състави на Върховен административен съд . В съответствие с това намира, че предвид неразпределена доказателствената тежест за подлежащи на установявани от страните факти и конкретно , подлежащите на доказване от ищеца факти , са останали недоказани материалноправната му легитимация , като притежател на концесионно право на добив , причинната връзка между на нарушението и настъпилите вреди , установяването на същите , вкл. с допустими служебно от съда доказателствени средства относно размера им , предвид което се твърди и нарушение на задължението му по чл.162 ГПК . Касаторът намира решението постановено в противоречие с материалния закон : чл. 45 ЗЗД вр. с чл.104 ЗЗК вр. с чл. 30 ЗЗК /отм. / - относно елементите на фактическия състав на непозволеното увреждане , подлежащи на доказване в специфичната хипотеза на твърдяно увреждане от нарушение, с квалификация по действащия към момента на увреждането Закон за защита на конкуренцията - чл. 30 ЗЗК /отм./ , констатирано с решение на К.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари