Решение № 166 от 11.05.2016 г. по т. д. № 1797/2014 г.

Анотация

Въпрос
Налице ли е предвидена възможност в Закона за енергетиката след изменението с ДВ бр.54/12г. крайният снабдител с електрическа енергия да коригира едностранно сметката на потребител при доказано неточно отчитане на потребената електрическа енергия?
Отговор

Изменението в Закона за енергетиката с ДВ чл. 54/12 съществува законово основание крайният снабдител да коригира сметката на клиент при доказано неточно отчитане на потребената електрическа енергия, ако е изпълнил задължението си по чл. 98а, ал. 2, т. 6 ЗЕ и по чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ за предвиждане в общите условия на договорите на ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка и на правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/, регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия и за извършване на корекция на сметките за предоставената електрическа енергия.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в съдебно заседание на двадесет и четвърти ноември две хиляди и петнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
РОСИЦА КОВАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА , АННА БАЕВА

при секретаря София Симеонова, като изслуша докладваното от съдия Анна Баева т.д. № 1797 по описа за 2014г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на [фирма] срещу решение № 645 от 03.04.2014г. по в.гр.д. № 297/2014г. на Пловдивски окръжен съд, VII граждански състав, с което е потвърдено решение № 4688 от 02.12.2013г. по гр.д. № 8875/2013г. на Пловдивски районен съд, X. гр. състав. С потвърденото първоинстанционно решение е признато за установено по отношение на касатора, че [фирма], [населено място] не дължи сумата 13 455,83 лева, представляваща допълнително начислена за заплащане ел.енергия за обект на потребление, от която 4576,66 лева за допълнително начислена за заплащане ел.енергия за периода от 06.12.2012г. до 04.01.2013г. и 8879,17 лева за допълнително начислена ел.енергия за периода от 05.01.2013г. до 04.03.2013г..

Позиции на страните

Касаторът поддържа, че обжалваното решение е неправилно, тъй като е постановено в нарушение на материалния закон и съдопроизводствените правила, като мотивите на въззивния съд са недостатъчни и нелогични. Поддържа, че клаузите на общите условия по корекция на сметки за минали периоди обвързват валидно ищеца, тъй като не се е възползвал от възможността да уговори различни клаузи при условията на ал. 5 от чл. 98а ЗЕ. Твърди, че клаузите от общите условия не са и не биха могли да бъдат недействителни – нищожни като противоречащи на закона, доколкото същите са приети при изричното изискване на закона. Поддържа, че съдът не се е съобразил със специалната нормативна уредба, приложима към спора. Твърди, че при категорично установени по делото и безспорни факти е изпълнил ясната процедура по чл. 54, ал. 2, т. 1 от задължителните за ищеца общи условия на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение по чл. 290 ГПК
    Решение №115/20.09.2017 по дело №1156/2016
    Следва ли крайният снабдител с електрическа енергия да доказва виновно поведение на абоната при доказано неточно отчитане на електромера на клиента и извършено преизчисление на сметката му след влизане в сила на измененията и допълненията на чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ, направени със Закона за изменение и допълнение…

Цитирани норми и термини