Решение № 166 от 13.01.2012 г. по търг. д. № 43/2011 г.

Следва ли петитумът на иска да съвпада с определеното от съда цялостно обезщетение и когато той не съвпада, независимо че съвпада с диспозитива на решението, недопустимо ли е това решение?