Решение № 163 от 26.10.2011 г. по търг. д. № 1025/2010 г.

  Анотация

  Въпрос
  С какви доказателства могат да се установят обстоятелства, имащи значение за съпричиняване на вредоносния резултат от страна на пострадалото лице и съставляват ли такива доказателства актове на органите на досъдебното производство?


  Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в съдебно заседание на осемнадесети октомври две хиляди и единадесета година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  РОСИЦА КОВАЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ:
  ЛИДИЯ ИВАНОВА, ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

  при участието на секретаря София Симеонова и в присъствието на прокурора изслуша докладваното от съдията Росица Ковачева т. дело № 1025/2010 година

  Производството е по чл. 290 ГПК. Образувано е по касационна жалба на Емилия М. М. - от [населено място], обл. В., Фея Б. К. - от [населено място], З. Б. А. и М. Б. Х. - двамата от [населено място], обл. В. срещу Решение № 557 от 18.VI.2010 г. по гр.д. № 323/2010 г. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено Решение № 965 от 5.III.2010 г. по гр.д. № 803/2008 г. на СГС в обжалваната от ищците част, с която са отхвърлени исковете им, до предявените размери 60 000 лв. всеки. Като необжалвано, първоинстанционното решение е влязло в сила в частта, с която Гаранционен фонд - [населено място] е осъден да плати на Емилия М. М. 30 000 лв. и на всеки от останалите ищци по 20 000 лв. - обезщетение за неимуществени вреди, със законната лихва от датата на исковата молба 19.II.2008 г. Жалбоподателите правят оплакване за неправилност и необоснованост на решението, с което е прието съпричиняване от наследодателя им ½, без затова да са събрани по делото доказателства, като съдът е приел за доказани факти, установени в досъдебно производство, а съгласно чл. 222 ГПК /отм./ само присъдата на наказателния съд има задължителна сила затова извършено ли е деянието, неговата противоправност и вината на дееца. Искат решението да се отмени в обжалваната част и исковете им изцяло да се уважат.

  Ответниците по жалбата Гаранционен фонд - [населено място] - ответник по делото и Иконом С. И. - от [населено място], обл. В. - трето лице помагач на страната на ответника, не изразяват становища по същата.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение, като взе предвид доводите на ищците във връзка с касационната жалба и като провери правилността на въззивното решение, на основание чл. 290, ал. 2 ГПК, приема следното:

  С определение, постановено по делото, е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК касационно обжалване на решението в частта, с която исковете са отхвърлени, поради решаване в противоречие със задължителната съдебна практика на въпросите: с какви доказателства могат да се установят обстоятелства, имащи значение за съпричиняване на вредоносния резултат от страна на пострадалото лице и съставляват ли такива доказателства актове на органите на досъдебното производство.

  С обжалваното решение е оставено в сила първоинстанционното решение в обжалваната от ищците част, с която са отхвърлени исковете им срещу Гаранционен фонд - [населено място] по чл. 88, ал. 1 б. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в


  Цитирани норми и термини