Решение № 159 от 24.11.2010 г. по търг. д. № 1117/2009 г.

Относно предпоставките за намаляване на обезщетенията за неимуществени вреди при принос на пострадалия, съгласно чл. 51, ал. 2 ЗЗД.