Решение № 153 от 23.12.2010 г. по търг. д. № 255/2010 г.

Анотация

Въпрос
Относно съотношението между преклузията на процесуални права и действия на съда в изпълнение на принципа на служебното начало / чл. 266 ГПК и чл. 7 ГПК/ в т.ч. когато съдът разполага с правомощието да събира доказателства и по служебен почин / чл. 621а, ал. 1, т. 2 ТЗ/.
Дали спирането на плащането следва да се определи съобразно последното плащане на кредитора, подал молбата за откриване на производство по несъстоятелност или и спрямо останалите кредитори?
Отговор

ГПК по принцип разрешава събиране на доказателства от въззивния съд и разпоредбата на чл. 621а, ал. 1, т. 2 ТЗ е приложима, както за първоинстанционния, така и за въззивния съд. В производството по несъстоятелност е приложима специалната разпоредба на чл. 621а, ал. 1, т. 2 ТЗ.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Търговска колегия, Първо отделение, в публично заседание на двадесет и осми октомври през две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
ЛЮБКА ИЛИЕВА

ЧЛЕНОВЕ :
РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА, МАРИАНА КОСТОВА

при участието на секретаря Надалия Т., като изслуша докладваното от съдията Костова т.д. № 255 по описа за 2010г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

История на спора

Допуснат е касационен контрол по жалба на [фирма] срещу решение №85 от 14.10.2009г., постановено по т.дело №193/2009г. на Бургаския апелативен съд само в частта, с което е потвърдено решение №348 от 12.02.2009г. по т.дело № 397/2008г. на Бургаския окръжен съд само относно началната дата на неплатежоспособност 31.12.2004г.

В открито съдебно заседание и с писмена защита касаторът [фирма] поддържа касационната си жалба относно допуснатите от въззивния съд нарушения на процесуални правила свързани с отказа му да бъдат допуснати нови доказателства по въззивната жалба за установяване към кой момент длъжника е спрял плащанията не само към конкретния кредитор, по чиято молба е открито производството по несъстоятелност, а с оглед на момента на спиране на обслужване на задълженията на длъжника. Касаторът счита, че въззивният съд е действал като контролна инстанция по отношение на първоинстанционното решение, не е изложил самостоятелни мотиви и с оглед на представените пред въззивния съд доказателства е следвало служебно да допусне експертиза, чрез която да бъде установен момента на спиране на плащанията на задълженията длъжника.

С писмена защита и подробно изложени в нея съображения дружеството "Т. Авал Л." - Н. поддържа искането си за оставяне в сила на решението в обжалваната му част.

Касационен въпрос

С определение № 429 от 1.06.2010г. по настоящото дело, постановено в производство по чл. 288 ГПК касационния контрол на въззивното решение е допуснат при двете хипотези на чл. 280, ал. 1 ГПК, т. 2 и т. 3: по процесуалния въпрос за съотношението между преклузията на процесуални права и действия на съда в изпълнение на принципа на служебното начало / чл. 266 ГПК и чл. 7 ГПК/ в т.ч. когато съдът разполага с правомощието да събира ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини