Решение № 149 от 28.09.2010 г. по търг. д. № 1031/2009 г.

По иск за застрахователно обезщетение по чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./, при увредени повече от едно лица, обвързан ли е съдът със застрахователната сума по договора, съгласно чл. 267, ал. 3 КЗ /отм./ или може да присъди обезщетение за неимуществени вреди само съобразно критериите на чл. 52 ЗЗД и над застрахователната сума по договора?