Решение № 148 от 04.10.2010 г. по търг. д. № 1055/2009 г.

Погасено ли е вземането на ответника за топлоенергия по давност – изтекъл ли е давностният срок по чл. 111, б. в ЗЗД от прекъсването на давността на основание чл. 116, б. в ЗЗД, спряло ли е теченето на давността на основание чл. 115, ал. 1, б. ж ЗЗД до прекратяване на изпълнителното дело?