Решение № 146 от 01.12.2010 г. по търг. д. № 934/2009 г.

За характера на обезщетението по чл. 236, ал. 2 ЗЗД.