Решение № 134 от 03.08.2017 г. по т. д. № 558/2016 г.

Анотация

Въпрос
Представянето в първата инстанция с молба за спиране на основание чл. 182, ал. 1, б. г ГПК /отм./ на производство по дело, което има за предмет иск за реално изпълнение, на искова молба за заведен иск по чл. 26, ал. 1, предл. първо ЗЗД за нищожност на договора, от който се извежда спорното право, предмет на делото, чието спиране се иска, представлява ли възражение за нищожност на договора по това дело?
В производството по предявен иск за реално изпълнение, влязлото в сила решение, с което са отхвърлени искове за нищожност на договора, поради противоречие със закона на конкретни основания, преклудира ли възможността за разглеждане на възражение за нищожност на договора, поради противоречие със закона, изведено от друго основание?

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в публичното заседание на осми юни две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
МАРИАНА КОСТОВА, КОСТАДИНКА НЕДКОВА

при участието на секретаря Милена Миланова, като разгледа докладваното от съдия Костадинка Недкова т. дело N 558 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма], [населено място], срещу решение № 354 от 17.11.2015г. по гр.д. № 549/2015г. на Апелативен съд - Пловдив, с което е потвърдено решение № 202 от 01.06.2015г. по т.д. № 186/2006г. на Окръжен съд - Стара Загора за осъждане на касатора да заплати на основание чл. 232, ал. 2 ЗЗД на [фирма] сумата от 506 703 лева - незаплатена наемна цена за ползване на 12 бр. трактор-багери и 6 товарни автомобила по договор за наем № ОП -27/ 30.04.2004г. по 37 броя фактури, издадени за месеците септември 2005г. до януари 2006г. вкл., ведно със законна лихва от датата на подаване на исковата молба – 27.04.2006г. до окончателното й плащане, мораторна лихва в размер на 12 360 лева и разноски в размер на 44 725,18 лева.

В касационната жалба се сочи, че обжалваното решение е неправилно, поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост, поради което се иска неговата отмяна. Поддържа се, че молбата, с която е поискано спиране на първоинстанционното производство на основание чл. 182, ал. 1, б. г ГПК /отм./, поради образувано дело /т.д. № 329/2014г.на СтОС/ с предмет прогласяване нищожността на договора за наем, към която е приложена исковата молба по чл. 26, ал. 1, предл. първо ЗЗД, представлява възражение за нищожност на договора за наем на основанията, посочени в исковата молба, поради което изводът на въззивната инстанция за преклудиране на възражението е неоснователно. Счита, че апелативният съд неправилно е приел, че с влязлото в сила решение по в.т.д. № 987/2012г. на Апелативен съд - Пловдив е разрешен въпроса относно действителността на договора, тъй като основанието, на което се е произнесъл съда в решението – наличие на предвидена в закона форма, е различно от наведеното в исковата молба основание по т.д. № 329/2014г на Окръжен съд ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини