Решение № 131 от 07.01.2015 г. по търг. д. № 251/2012 г.

Дали при преценката си за основателност на положителен установителен иск, предявен по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК - във вр. чл. 417, т. 9, предл. първо ГПК, решаващият съд е длъжен да провери и наличието на каузално правоотношение между издателя и поемателя по записа на заповед „и обвързаността на записа на заповед с такова правоотношение“?
Дали каузално правоотношение, обезпечено посредством процесния менителничен ефект, може да се счита въведено в предмета на делото, заведено по такъв иск, ако в исковата молба няма такова твърдение?