Решение № 130 от 09.07.2010 г. по търг. д. № 995/2009 г.

За възможността да се намалява неустойка по приватизационен договор поради прекомерност и/или при частично изпълнение на задължение за бездействие.