Решение № 125 от 04.07.2017 г. по т. д. № 2591/2016 г.

Дали се счита за пропуснат определеният от съда срок за отстраняване на нередовности в исковата молба/жалбата, ако молбата с която се отстраняват нередовностите е подадена по поща/куриер в последния ден на срока?

Avatar
Дария Проданова е родена на 2 март 1957 г. в с. Дерманци, обл. Ловеч.Завършва „Право” в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 1982 г.В периода 1983-1984 г. е стажант-съдия в Софийския градски съд, а от 1985 до 1987 г. е младши съдия в Старозагорския окръжен съд. От 1989 г. до 1992 г. е съдия в Пети софийски районен съд, в периода 1992-1998 г. работи като съдия в Софийския градски съд, а от 1998 до 1999 г. е съдия в Софийския апелативен съд. От 1999 г. е съдия във Върховния касационен съд, като от 2012 г. е председател на Първо търговско отделение.На 14.01.2016 г. е избрана от ВСС за зам.-председател на Върховния касационен съд.Владее руски език.