Решение № 121 от 09.07.2012 г. по търг. д. № 60/2012 г.

  Анотация

  Въпрос
  Относно критериите при определяне обезщетението за неимуществени вреди по справедливост , като е прието , че даденото от въззивния съд разрешение на значимия за крайния резултат по делото.


  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия , второ търговско отделение, в открито съдебно заседание на деветнадесети юни , през две хиляди и дванадесета година , в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ :
  ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

  ЧЛЕНОВЕ :
  МАРИЯ СЛАВЧЕВА, РОСИЦА БОЖИЛОВА

  при секретаря Ирена Велчева , като разгледа докладваното от съдия Божилова т.д. № 60 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното :

  Производството е по чл.290 от ГПК .

  Образувано е по касационна жалба на И. М. К. против решение № 1168 / 11.07.2011 год. по гр.д.№ 820 / 2011 год. на Софийски апелативен съд, Гражданска колегия, 4 състав, с което е частично отменено решение на Софийски градски съд, ГК, I отд.- 12 състав , постановено на 01.12.2010 год. по гр.д.№ 11 433 / 2009 год. и е постановено отхвърляне на предявения от касаторката против ЗК [фирма] иск с правно основание чл.226 ал.1 от ЗЗД , за дължимо обезщетение за неимуществени вреди , над сумата от 100 000 лева. С жалбата е наведено оплакване за неправилност на въззивното решение , поради постановяването му в противоречие с материалния закон - чл.52 от ЗЗД вр. с ППВС № 4 / 1968 год.. Касаторът поддържа, че присъденото й обезщетение за неимуществени вреди е силно занижено спрямо действително претърпените и търпими такива . Счита , че размерът на обезщетението не съответства на въведения от законодателя критерий за справедливост по чл.52 от ЗЗД .

  С определение № 238 / 04.04.2012 год. на второ търговско отделение на ВКС е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на Софийски апелативен съд по жалбата на И. К. , на основание чл.280 ал.1 т.1 от ГПК, по материалноправния въпрос относно критериите при определяне обезщетението за неимуществени вреди по справедливост , като е прието , че даденото от въззивния съд разрешение на значимия за крайния резултат по делото материалноправен въпрос, свързан с приложението на чл.52 от ЗЗД , е в противоречие със задължителната практика на ВКС в тази насока , намерила израз в ППВС № 4 / 1968 година , както и с казуална съдебна практика по обезщетяване на идентичен вид вреди / влязло в сила решение № 70 / 21.07.2008 год. по гр.д. № 2550 / 2007 год. на СГС, ГК , I отд. - 6 състав / .

  Ответната страна - ЗК [фирма] - не е взела становище по касационната жалба .

  Върховен касационен съд, второ търговско отделение , като взе предвид данните по делото, доводите на страните и провери правилността на въззивното решение в обжалваната му част , с оглед поддържаното в касационната жалба основание по чл.281 т.3 от ГПК , приема следното :

  С обжалваното решение Софийски апелативен съд е приел за установени , а са и безспорни , предпоставките за ангажиране отговорността на ответното застрахователно дружество , за настъпилите в резултат на виновното поведение на водача на лек автомобил „Опел Вектра „ ,с рег. [рег.номер на МПС] - Байрям М. , застрахован при същия по задължителна застраховка „ Гражданска отговорност „ , неимуществени вреди за ищцата , от смъртта на загиналата й при ПТП от 24.08.2008 год. дъщеря С. И. С. . Предмет на спора пред въззивна инстанция е единствено размера на дължимото обезщетение , над сумата от 80 000 лева , до който размер ответникът не е обжалвал . За да намали същия до размера на 100 000 лева , въззивният съд , в съответствие със събраните по делото доказателства, е приел , че не са доказани фактическите твърдения по исковата молба , за това колко тежко е преживяла ищцата загубата на детето си, макар същевременно да е съобразено, изхождайки от нормалните човешки взаимоотношения между родител и дете, че се касае за изключително тежко преживяване и неизличима мъка . Прието е, че определения от първоинстанционния съд размер е необичайно висок , с оглед утвърдената съдебна практика .

  Решението е валидно и процесуално допустимо, но частично неправилно в обжалваната му част , поради нарушение на материалния закон - чл.52 ЗЗД вр. С ППВС № 4 / 1968 година .

  При определяне размера на обезщетението са съобразени относими към установяване съдържанието на връзката родител -

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове