Решение № 120 от 08.07.2011 г. по т. д. № 1123/2010 г.

Анотация

Въпрос
Относно обхвата на хипотезите на имуществената отговорност на частния съдебен изпълнител и по-точно следва ли последният да отговаря и за свои незаконосъобразни действия в изпълнителното производство, за които липсва изрично възлагане по смисъла на чл. 18, ал. 1 ЗЧСИ от страна на взискателя.
Отговор

Частният съдебен изпълнител дължи обезщетение за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането, както и че фактическият състав на отговорността на ЧСИ по чл. 74, ал. 1 ЗЧСИ обхваща : неправомерни действия на ЧСИ , настъпила при упражняване дейността на ЧСИ вреда и причинна връзка.

От своя страна разпоредбата на чл. 18, ал. 1 ЗЧСИ относно възможността на взискателя да възлага посочените там допълнителни действия на частния съдебен изпълнител, като да проучи имущественото състояние на длъжника да изиска документи и прочие, не е свързано с освобождаването му от отговорността, която последният носи , съгласно чл. 74, ал. 1 ЗЧСИ, тъй като има за предмет технически действия съпътстващи и осигуряващи основните процесуалноправни действия.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение в открито заседание на двадесет и втори юни, две хиляди и единадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА, БОЯН БАЛЕВСКИ

и при участието на секретаря И. В. като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски търговско дело №1123/2010 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба от страна на пълномощника на [фирма] –гр.С. срещу решение №566 от 17.06.2010 г.на Софийски апелативен съд постановено гр.д. №2661/2009 г., с което е отменено решение от 11.10.2008 г. в обжалваната част и допълнително решение от 21.04.2009 г. по гр.д. № 3013/2006 г. по описа на СГС , ГО, І-5 състав и съставът на въззивния съд е отхвърлил иска на касатора срещу Н. И. К. с правно основание чл. 74, ал. 1 ЗЧСИ за сумата от 345 527,94 лева –обезщетение за имуществени вреди причинени от ответника в качеството му на частен съдебен изпълнител/ЧСИ/ . Излагат се доводи и оплаквания за незаконосъобразност на обжалваното въззивно решение и се иска отмяната му и произнасяне по същество в насока уважаване на така предявения искове.

В касационната жалба се навеждат оплаквания за неправилност на въззивното решение, поради нарушение на материалния закон- основание за касация по чл. 281, т. 3 ГПК. Твърди се, че незаконосъобразно решаващият съд е приел, че ЧСИ носи отговорност само за процесуална незаконосъобразност на извършените от него изпълнителни действия , но не и за материална незаконосъобразност, както и че отговорността на ЧСИ произтичаща от причинени в тази хипотеза имуществени вреди би могла да се ангажира единствено, когато същият е действал при изрично възлагане по чл. 18, ал. 1 ЗЧСИ от страна на взискателя на правото да определя имуществото, върху което да насочи изпълнението , в който случай и двамата биха отговаряли при условията на несъщинска солидарност

Ответникът по ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

Боян Балевски завършва Юридическия факултет на СУ“ Св. Климент Охридски“ през 1991 година. Започва професионалната си кариера като младши съдия в Пловдивски окръжен съд през 1992 г. Последователно е бил съдия в Районен съд-Пловдив, в Софийски районен съд и в Софийски градски съд. От 2012 година и понастоящем е съдия в Търговска колегия на Върховен касационен съд.