Решение № 112 от 02.08.2017 г. по т. д. № 1771/2016 г.

Анотация

Въпрос
При липса на изрично посочване на източника и продуцента възможно ли е да се приеме за законосъобразно използването на откъси от чужди произведения, поради обозначение, което съответства на обичайната практика?
Необходимо ли е изрично посочване на наименованието на продуцента на излъчвания откъс в хипотезата на свободно използване по чл. 24, ал. 1, т. 2 ЗАПСП или неговото изписване може да бъде заместено с посочване на водещия и името на предаването?
Чия е доказателствената тежест за установяване на обстоятелството как е обозначен продуцента на предаването, откъси от което са използвани и възможността за неговото посочване?
Отговор

Липсата на посочване на продуцента на аудиовизуално произведение, не води до извод за незаконосъобразно използване на цитати от това произведение в хипотеза на критика по смисъла на чл. 24, ал. 1, т. 2 ЗАПСП. Обичайната практика, като изискване въведено от чл. 24, ал. 1, т. 2 ЗАПСП е относимо само към начина на осъществяване на цитирането, но не и към предпоставката, изискваща посочване на автора и източника на произведението, част от което е цитата, което не изключва възможността продуцента да бъде посочен по обичайният за това начин, съобразно нормата на чл. 90а, ал. 2 ЗАПСП.

В тази връзка е обоснована необходимост от изрично посочване на автора и източника на излъчвания откъс в хипотезата на свободно използване чуждо произведение по смисъла на чл. 24, ал. 1, т. 2 ЗАПСП, като неговото изписване не може да бъде заместено с посочване на водещия и името на предаването, тъй като единственото предвидено изключение от изричното посочване на правоносителя е доказване за невъзможност за неговото посочване. Доказателствената тежест за установяване предпоставките по чл. 24, ал. 1, т. 2 ЗАПСП е на страната, която черпи права от тези факти – на ответника, който прави възражение, че е имал право свободно да използва произведението, с оглед наличие на тези предпоставки.


Върховният касационен съд на Република България, ТК, първо търговско отделение, в съдебно заседание на двадесет и девети май две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
РОСИЦА БОЖИЛОВА, ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

При участието на секретаря: А. Йорданов изслуша докладваното от съдията Ел. Чаначева т.дело № 1771/2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

[фирма], [населено място], чрез пълномощника си -адв. Л. Н. е подал касационна жалба против решение №990 от 14.05.2016 г. по гр.д. № 1278/2016 г. на Софийски апелативен съд, в частта, с която след отмяна на решение №2065/15г. и решение №1316/13г. по т.д. № 557/07г. на СГС, по същество са отхвърлени като неоснователни предявените искове с правно основание чл. 94 ЗАПСП, чл. 94а ЗАПСП, чл. 95, ал. 1, т. 1 ЗАПСП, чл. 95, ал. 1, т. 2 ЗАПСП и чл. 95, ал. 1, т. 6 ЗАПСП -за неправомерно използване на части от предаването „Ш на С.” от 22.12.2006г. и 02.02.2007г. в издания ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини