Решение № 111 от 01.07.2011 г. по търг. д. № 676/2010 г.

Анотация

Въпрос
Относно критериите за определяне на обезщетение за причинените им, в резултат на процесното ПТП морални вреди в „справедлив” по см. на чл.52 ЗЗД размер е в противоречие със задължителната практика на ВКС, обективирана в ППВС № 4/68 год., разрешава се противоречиво от съдилищата и е от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото.
Отговор

При определяне размера на дължимото на ищцата обезщетение за репариране на причинените и от процесното ПТП морални вреди, произтичащи от собствените и телесни увреждания и травми Софийски апелативен съд не е съобразил в достатъчна степен със задължителните указания по приложението на чл. 52 ЗЗД, съдържащи се в т.II на ППВС № 4/ 68 год., според които понятието „справедливост" по вложения от законодателя смисъл не е абстрактно, а всякога обусловено от конкретните и обективно съществуващи обстоятелства - начин на извършване, характер на увреждането, произтеклите от последното конкретни физически и психологически последици за увредения, вкл. козметични дефекти, които решаващият съд е длъжен да прецени в тяхната съвкупност.


Върховният касационен съд на Република България, второ търговско отделение, в съдебно заседание на 21.06.2011година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИО БОБАТИНОВ

ЧЛЕНОВЕ:
Ваня Алексиева, Мария Славчева

при участието на секретаря Л.З. и в присъствието на прокурора изслуша докладваното от съдията В. А. т.дело № 676/2010 година

Производството е по чл. 290 ГПК и сл.

Образувано е по касационната жалба на Г. И. Д., Руска М. И. и Д. Г. Д., последната б.ж. на [населено място], починала в хода на касационното производство по делото и заместена по реда на чл. 227 ГПК от правоприемника си- касатора Г. И. Д., против въззивното решение на Софийски апелативен съд № 112/ 08.02. 2010 год., по гр.д.№ 2846/2009 год., в частта, с която е оставено в сила решението на СГС № 3136 от 29.06.2009 год., по гр.д.№ 1741/2008 год. и са отхвърлени като неоснователни предявените от настоящите касатори, като ищци, субективно активно и обективно съединени искове по чл. 226, ал. 1 КЗ срещу [фирма].

С касационната жалба е въведено оплакване за неправилност на обжалваното решение по съображения за необоснованост и допуснато нарушение на материалния закон-чл. 52 ЗЗД, касационни основания по чл. 281, т. 3 ГПК.

Ответната по касационната жалба страна не е взела становище по основателността и в срока и по реда на чл. 287, ал. 1 ГПК.

С определение № 175 от 22.03.2011 год., постановено по горепосоченото търговско дело ВКС е допуснал касационно обжалване на въззивното решение на Софийски апелативен съд № 112/08.02.2010 год., по гр.д.№ 2846/2009 год., само в частта, с която е оставено в сила решението на Софийски градски съд № 3136/29.06.2009 год., по гр.д.№ 1741/2008 год. и е отхвърлен като неоснователен предявения от Д. Г. Д. иск по чл. 226, ал. 1 КЗ срещу „Д.- ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ"АД, гр.С. за заплащане на обезщетение за причинените и в резултат на настъпило на 26. 09.2006 год. ПТП ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Определение
  Определение №165/25.03.2020 по дело №1287/2019
  Относно предпоставките за приложението на разпоредбата на чл. 51, ал. 2 ЗЗД във връзка с доказването на приноса за увреждането от страна на пострадалия, изследването и оценката на поведението на всеки един от участниците в движение по пътищата при настъпилото ПТП /деликтното поведение на водача и на пострадалия/.
 • Определение №60338/07.10.2021 по дело №1226/2021 5
  Определение №60338/07.10.2021 по дело №1226/2021
  Какви са предпоставките на фактическия състав на чл. 38, ал. 2 ЗАдв, вр. с чл. 38, ал. 1, т. 2 ЗАдв, при които на адвоката, оказал безплатна правна помощ, следва да се присъди адвокатско възнаграждение?
 • Определение №261/28.04.2022 по дело №1524/2021 6
  Определение №261/28.04.2022 по дело №1524/2021
  1. Koи обстоятелства следва да бъдат ценени от съда при решаване на въпроса за определяне на справедлив размер /чл. 52 ЗЗД/ обезщетение за неимуществени вреди? 2. Следва ли при определяне на обезщетението съдът да се съобрази с лимита на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, който отразява промените в икономическите условия?…

Цитирани норми и термини