Решение № 103 от 01.08.2017 г. по т. д. № 61323/2016 г.

Анотация

Въпрос
Oт кой момент поражда действие извършеното извънсъдебно, респективно съдебно прихващане и за последиците на този момент по отношение на евентуалното акцесорно задължение за обезщетение за забава върху насрещното задължение за периода от изискуемостта на последното до момента на изявлението на длъжника за извършване на прихващането.
Отговор

Направеното изявление за прихващане винаги има действие към предвидения в разпоредбата на чл. 104, ал. 2 ЗЗД момент. Действието на прихващането се изразява с това, че двете насрещни вземания се погасяват до размера на по малкото. Обратното действие на прихващането води до това, че задължението на прихващащия се счита погасено към посочения момент. Това води до отпадане на отговорността на лицето за неизпълнение на задължението и за последиците от това неизпълнение. В случаите, когато отговорността е за забавено изпълнение, то прихващащият ще отговаря за забавата, ако същата е настъпила преди предвидения в разпоредбата на чл. 104, ал. 2 ЗЗД момент, от момента на забавата, до момента, в който прихващането е породило действие.


Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в публичното заседание на 05.04.2017 (пети април две хиляди и седемнадесета) година в състав:

Председател:
Борислав Белазелков

Членове:
Борис Илиев, Димитър Димитров

при участието на секретаря РАЙНА ПЕНКОВА, като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело № 61 323 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК и е образувано по повод на касационна жалба с вх. № 149 220/02.12.2015 година, подадена от [фирма] [населено място], срещу решение № 6985/16.10.2015 година на Софийски градски съд, гражданско отделение, ІV-В въззивен състав, постановено по в. гр. д. № 5455/2014 година.

Касационната жалба на [фирма] [населено място] е насочена срещу частта от решение № 6985/16.10.2015 година на Софийски градски съд, гражданско отделение, ІV-В въззивен състав, постановено по в. гр. д. № 5455/2014 година, с която касаторът, на основание чл. 86, ал. 1 ЗЗД, е осъден да заплати на [фирма] [населено място] сумата от 12 413.18 лева, представляваща изтекла за периода от 27.11.2007 година до 19.11.2012 година законна лихва за забава върху сумата от 20 909.97 лева по фактура № 10 135/27.11.2007 година, за която сума предявеният срещу касатора иск с правно основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД във връзка с чл. 327, ал. 1 ТЗ е отхвърлен с влязло в сила решение поради извършено прихващане. В жалбата са изложени твърдения за това, че обжалваното решение е постановено в нарушение на материалния закон и при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, което от своя страна е довело и до неговата необоснованост. Направено е искане въззивното решение да се отмени в обжалваната част и да се постанови друго, с което предявеният от [фирма] [населено място] срещу [фирма] [населено място] иск с правно основание чл. 86, ал. 1 ЗЗД да бъде отхвърлен.

Ответникът по касационната жалба [фирма] [населено място] е подал отговор на същата ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Определение
    Определение №147/18.03.2020 по дело №1126/2019
    От кой момент настъпва погасителният ефект на прихващането в случаите, когато възражението за прихващане е направено в съдебния процес като средство за защита срещу предявен осъдителен иск за парично вземане, но вземането на ответника е установено със сила на пресъдено нещо в предходен процес?
  • Определение №262/28.04.2022 по дело №2078/2020 3
    Определение №262/28.04.2022 по дело №2078/2020
    От кой момент настъпва погасителният ефект на заявено в хода на висящ процес възражение за съдебно прихващане с погасено по давност вземане?

Цитирани норми и термини