Решение № 97 от 08.02.2013 г. по търг. д. № 196/2011 г.

Анотация

Въпроси
Ако ищецът е предявил обективно съединени искове при условията на кумулативност, съдът дължи ли произнасяне по всеки един от исковете или е допустимо да разгледа същите при условията на евентуалност и да се произнесе само по част от исковете?
Допустимо ли е предявяването на искове за прогласяване на нищожност на дадена правна сделка на различни правни основания при условията на кумулативност?
Отговори

Ако ищецът е предявил обективно съединени искове при условията на кумулативност, но съдът приеме с оглед на основанията на всеки един от исковете, че същите следва да се разгледат при условията на евентуалност, то съдът се произнася по всеки един от исковете в поредността, произтичаща от естеството на въведеното основание, като при уважаването на иска на едно от основанията, съдът не дължи произнасяне по същество по останалите евентуални искове.

Предявяването на искове за прогласяване на нищожност на една правна сделка на различни правни основания при условията на кумулативност е допустимо, ако ищецът обоснове правен интерес за предявяване на иска с оглед на различни правни последици, които законът свързва с обявяване на нищожността за страните по сделката. Ако такъв интерес не е обоснован, исковете следва да се разгледат от съда при условията на евентуалност в поредност, произтичаща от естеството на поддържания от ищеца порок на сделката.


ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, I отделение, в публично заседание на двадесет и четвърти септември през две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Таня Райковска

ЧЛЕНОВЕ:
Дария Проданова, Тотка Калчева

при секретаря Красимира Атанасова, след като изслуша докладваното от съдия Калчева, т.д.№ 196 по описа за 2011г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на [фирма], [населено място] срещу решение № 68/26.10.2010г., постановено по т.д.№ 215/10г. от Бургаския апелативен съд, в частта, с което е потвърдено решение 151/26.05.2010г. по т.д.№ 361/07г. на Бургаския окръжен съд за оставяне без разглеждане на молбата на [фирма] за допълване на решение № 293/19.02.2010г. по т.д.№ 361/07г. и за отхвърляне на молбата за поправка на очевидна фактическа грешка чрез отразяване в диспозитива на решението произнасяне по заявени претенции за прогласяване на нищожност поради противоречие с добрите нрави и за недействителна спрямо ищцовото дружество на извършената от управителя във вреда на представлявания непарична вноска. С решение № № 293/19.02.2010г. е отхвърлен искът на [фирма] против [фирма] и [фирма] за прогласяване на нищожността на извършената от [фирма] непарична вноска /апорт/ в капитала на [фирма] с предмет недвижими имоти и е прогласена нищожността на непаричната вноска поради липса на съгласие.

Касаторът поддържа, че решението е неправилно и моли за неговата отмяна.

Ответниците [фирма], [населено място] и [фирма], [населено място] не вземат становище по жалбата, в частта, в която е допуснато касационното обжалване.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, I отделение констатира следното:

За да постанови обжалваното решение ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение по чл. 290 ГПК
    Решение №152/05.04.2021 по дело №2336/2019
    Собственикът на терена не може да учреди ипотека върху свое право на строеж, тъй като не притежава такова. То по своята характеристика е ограничено вещно право, което тежи върху чужд имот – чл. 63 ЗС. Собственикът на терена не може да учреди ипотека и върху правомощието да застрои имота си,…
  • Решение по чл. 290 ГПК
    Решение № 91 от 05.07.2019 г. по гр. д. № 2282/2018 г.
    Как следва да процедира въззивният съд, когато служебно или в резултат на изтъкнат пред него довод от страна в процеса установи, че в обжалваното пред него първоинстанционно решение е допусната очевидна фактическа грешка и по-конкретно може ли въззивният съд с въззивното решение да „поправя“ и/или „тълкува“ първоинстанционното решение по въпроса…

Цитирани норми и термини