Решение № 95 от 24.10.2012 г. по търг. д. № 916/2011 г.

Анотация

Въпрос
Релевантни ли са за критерия по чл. 52 ЗЗД, лимитите на застраховане по Наредба № 18/1997 год., издадена въз основа на отменения Закон за застраховането?
Отговор

При прилагането на критерия по чл. 52 ЗЗД за определяне на справедлив на обезщетение за неимуществени вреди,лимитите на застраховане по Наредба № 18/1997 год., издадена въз основа на отменения Закон за застраховането, нямат самостоятелно значение. Те могат да бъдат взети предвид само при отчитане на конкретните икономически условия, имащи значение за формиране на критерия за справедливост.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Търговска колегия, I т.о. в публичното заседание на двадесет и четвърти септември през две хиляди и дванадесета година в състав:

Председател:
Таня Райковска

Членове:
Дария Проданова, Тотка Калчева

при участието на секретаря Красимира Атанасова, като изслуша докладваното от съдията Проданова т.д. № 916 по описа за 2011 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационната жалба на К. Ц. Д. срещу Решение № 803 от 16.05.2011 год. по гр.д.№ 932/2010 год. на Софийски апелативен съд в частта с която съдът е приел за неоснователен за сумата над 10000 лв. и до 100000 лв. предявеният от Д. срещу ЗК [фирма] иск за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди на основание чл. 226, ал. 1 КЗ.

Касаторът счита, че въззивното решение е неправилно в обжалваната му част с оглед занижения размер на обезщетението, като при определянето му съставът на САС не е съобразил лимитите на отговорността на застрахователя.

Ответникът по касация ЗК [фирма], чрез представен по делото писмен отговор изразява становище, че касационната жалба е неоснователна. По правния въпрос по който е допуснат касационен контрол, застрахователят не е изразил становище.

Касационен въпрос

К. контрол е допуснат на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК за произнасяне по въпроса: Релевантни ли са за критерия по чл. 52 ЗЗД, лимитите на застраховане по Наредба № 18/1997 год., издадена въз основа на отменения Закон за застраховането.

Мотиви

Като взе предвид доводите по жалбата на основание чл. 290, ал. 2 ГПК и извърши проверка на обжалвания съдебен акт, за да се произнесе, съставът на I т.о. на ВКС взе предвид следното:Ищецът е пострадал в ПТП на 25.09.2008 год. Увреждащият лек автомобил е "Опел Вектра" с водач Й. С. П.. При произшествието, на К. Д. са били причинени телесни повреди - фрактури на I-ви и III-ти поясни прешлени, счупване на дясна срамна кост, счупване на VII ребро, контузии и хематоми по лицето. Автомобилът е бил застрахован по риска "Гражданска отговорност" при ЗК [фирма], поради което Д. е предявил иск с правно основание чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./ за сумата 100000 лв. срещу него.

Първоинстанционният съд е приел, че искът е основателен за сумата 10000 лв., ведно със законната лихва, считано от датата на исковата молба. Сезиран ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Определение
  Определение №165/25.03.2020 по дело №1287/2019
  Относно предпоставките за приложението на разпоредбата на чл. 51, ал. 2 ЗЗД във връзка с доказването на приноса за увреждането от страна на пострадалия, изследването и оценката на поведението на всеки един от участниците в движение по пътищата при настъпилото ПТП /деликтното поведение на водача и на пострадалия/.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 157 от 28.11.2014 г. по търг. д. № 3040/2013 г.
  Относно приложението на установения с чл. 52 ЗЗД принцип на справедливост, критериите за определяне на размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди при предявен пряк иск срещу застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, лимитите на застраховане съобразно пар. 27 ПЗР КЗ /отм./ и обществено-икономическите условия в страната и тяхната…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №81/30.07.2020 по дело №889/2019
  Как следва да се прилага принципът на справедливост, въведен в чл. 52 ЗЗД, и какви са критериите за определяне размера на дължимото обезщетение за претърпени неимуществени вреди при предявен пряк иск от увредените лица срещу застрахователя на делинквента? Относно виновното отклоняване от извършването на проверка за употреба на алкохол по…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №69/31.07.2020 по дело №2461/2019
  Следва ли въззивният съд да се съобразява с ограничението, визирано в разпоредбата на чл. 269, изр. 2 ГПК, а именно да бъде ограничен само до изложените във въззивната жалба оплаквания?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №149/11.01.2021 по дело №2562/2019
  Oтносно обсъждане на всички конкретни обстоятелства, които са от значение за определяне на обезщетение за неимуществени вреди, съобразно предвиденото в чл. 52 от ЗЗД основание.
 • Определение №111/23.02.2022 по дело №66/2021 7
  Определение №111/23.02.2022 по дело №66/2021
  За приложението на чл. 52 от ЗЗД, във вр. с чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ, а именно – относно определянето от съда на размера на обезщетението за неимуществени вреди, след задължителна преценка на всички конкретно установени по делото, релевантни и обективно съществуващи обстоятелства, както и на тяхното значение,…
 • Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021 8
  Определение №134/07.03.2022 по дело №4179/2021
  1. По време на действие на ЗМВР /отм./ компетентен ли е общия наказателен съд да приеме и да разглежда жалба, подадена от задържано по реда на чл. 63 ЗМВР /отм./ лице срещу незаконосъобразността на задържането на основание чл. 5 КЗПЧОС при положение, че към този момент, съобразно чл.63, ал.4 от…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60163/31.03.2022 по дело №1078/2020
  Относно приложението на установения с чл.52 ЗЗД принцип за справедливост и критериите за определяне размера на дължимото обезщетение за претърпени неимуществени вреди при предявен пряк иск от увредените лица срещу застрахователя на делинквента.
 • Определение №243/09.05.2022 по дело №1319/2021 9
  Определение №243/09.05.2022 по дело №1319/2021
  За прилагането на критериите за справедливост по чл. 52 ЗЗД при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди при предявен пряк иск от увреденото лице срещу застрахователя.

Цитирани норми и термини

Дария Проданова е родена на 2 март 1957 г. в с. Дерманци, обл. Ловеч. Завършва „Право” в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 1982 г. В периода 1983-1984 г. е стажант-съдия в Софийския градски съд, а от 1985 до 1987 г. е младши съдия в Старозагорския окръжен съд. От 1989 г. до 1992 г. е съдия в Пети софийски районен съд, в периода 1992-1998 г. работи като съдия в Софийския градски съд, а от 1998 до 1999 г. е съдия в Софийския апелативен съд. От 1999 г. е съдия във Върховния касационен съд, като от 2012 г. е председател на Първо търговско отделение. На 14.01.2016 г. е избрана от ВСС за зам.-председател на Върховния касационен съд. Владее руски език.