*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

  Анотация

  Въпрос
  Трябва ли да се вземе предвид от решаващия съд и без да е въведено своевременно под формата на възражение, наличието на принос от страна на пострадалия за настъпване на вредата, при определяне размера на застрахователното обезщетение ?


  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Търговска колегия, състав на първо отделение в съдебно заседание на седемнадесети юни през две хиляди и тринадесета година в състав:

  Председател:
  ТАНЯ РАЙКОВСКА

  Членове:
  ТОТКА КАЛЧЕВА, КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  при секретаря Красимира Атанасова, като изслуша докладваното от Председателя /съдията/ Т. Райковска т. д. № 540 по описа за 2012 год., и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл. 290 ГПК.

  С определение № 92/08.02.2013 година по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на решение № 311/29.02.2012 г. по гр. д. № 3559/2011 г. на Софийски апелативен съд в частта, с която е отменено решението от 15.07.2011 г. по гр. д. № 9796/2009 г. на Софийски градски съд, в частта, с която са отхвърлени предявените от Х. Н. П. искове с правно основание чл. 226, ал. 1 КЗ за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от пътно транспортно произшествие от 24.09.2009 г. за разликата от 15 000 до 50 000 лв., и е постановено решение, с което [фирма] е осъдено да заплати на пострадалия още 35 000 лв. обезщетение за неимуществени вреди., ведно със законната лихва и разноски.

  Жалбоподателят [фирма], [населено място] счита, че въззивното решението в частта, с която се присъжда допълнително сумата 35 000 лв., като обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на ПТП до окончателното и изплащане е неправилно, поради съществени нарушения на съдопроизводствените правила и нарушения на материалния закон /чл. 281, т. 3 ГПК/.

  Като релевантен за делото е приет следният въпрос: Трябва ли да се вземе предвид от решаващия съд и без да е въведено своевременно под формата на възражение, наличието на принос от страна на пострадалия за настъпване на вредата, при определяне размера на застрахователното обезщетение ? Касационен контрол е допуснат на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.

  Касаторът счита, че въззивното решение, в допуснатата до разглеждане негова част, е порочно поради неправилно приложение на чл. 51, ал. 2 ЗЗД, като развива съображения за въведено служебно задължение на съда за преценка поведението и евентуалния принос на пострадалия за настъпване на вредите. Поддържа се, че за съдилищата съществува задължение за служебно отчитане на съпричиняване при съществуване на доказателства за принос на пострадалия, тъй като в практиката на Върховния съд от 1975 и 1985 година е поддържано сходно разрешение на въпроса.

  Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, Първо отделение, като прецени данните по делото, с оглед заявените касационни основания и съобразно правомощията си по чл. 290, ал. 1 ГПК, приема следното:

  За да отмени частично първоинстанционното решение в отхвърлителната му част и да уважи иска на Х. Н. П. от [населено място] срещу [фирма] с правно основание чл. 226, ал. 1 КЗ, като ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  • Определение
   *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
   Относно предпоставките за приложението на разпоредбата на чл. 51, ал. 2 ЗЗД във връзка с доказването на приноса за увреждането от страна на пострадалия, изследването и оценката на поведението на всеки един от участниците в движение по пътищата при настъпилото ПТП /деликтното поведение на водача и на пострадалия/.
  • Решение по чл. 290 ГПК
   *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
   Относно критериите за определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди по справедливост и съответствието му със задължителната практика, на ВС на Р България, изразена в ППВС 4/68 г.
  • Решение по чл. 290 ГПК
   *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
   Може ли обезщетението за неимуществени вреди да бъде намалено от съда по чл.51, ал.2 ЗЗД в хипотеза, в която ответникът е направил своевременно общо възражение за съпричиняване, без да сочи конкретни действия или бездействия, с които пострадалият е допринесъл за реализиране на вредоносните последици, на основание, че ответната страна е…
  • Решение по чл. 290 ГПК
   *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
   За предпоставките за прилагане на чл. 51, ал. 2 ЗЗД, доказване на съпричиняването на вредата и определяне на съотношението на приноса на пострадалия и делинквента.
  • Решение по чл. 290 ГПК
   *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
   Допустимо ли е въззивната инстанция да влоши положението на жалбоподателя, като отрече признати от първоинстанционния съд права на ищеца по иск за парично вземане, които не са оспорени от насрещната страна чрез жалба?
  • Решение по чл. 290 ГПК
   *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
   За приложението на чл. 51, ал. 2 ЗЗД и определяне на степента на съпричиняване на вредоносния резултат.
  • Определение №294/13.05.2021 по дело №1071/2020 5
   *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
   За приложението на чл. 51, ал. 2 ЗЗД и определяне на степента на съпричиняване на вредоносния резултат.
  • Решение по чл. 290 ГПК
   *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
   Кои са предпоставките на чл. 51, ал. 2 ЗЗД за намаляване на претендираното с иска по чл. 432, ал. 1 КЗ (чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./) обезщетение за вреди и по какъв начин се определя конкретната степен на приноса на увредения?
  • Решение по чл. 290 ГПК
   *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
   Длъжен ли е съдът в решението си да обсъди всички събрани доказателства по делото, както и да се произнесе по всички наведени доводи и възражения от страните?
  • Определение №294/13.05.2021 по дело №1071/2020 6
   *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
   Може ли обезщетението за неимуществени вреди да бъде намалено от съда по чл. 51, ал. 2 ЗЗД в хипотеза, в която приносът на пострадалото лице е хипотетичен, предполагаем?

  Цитирани норми и термини