Решение № 90 от 20.07.2012 г. по търг. д. № 1152/2011 г.

Анотация

Въпрос
Дали началната дата на неплатежоспособността следва да се определи с оглед последното извършено плащане към конкретно определен кредитор, или с оглед на цялостното икономическо състояние на длъжника?
Отговор

Началната дата на неплатежоспособността следва да се определи с оглед на цялостното икономическо състояние на длъжника, а не само с оглед на последното извършено плащане към конкретно определен кредитор.


Върховният касационен съд на Република България, първо търговско отделение в съдебно заседание на 28.06. две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЛЮБКА ИЛИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА, МАРИАНА КОСТОВА

при участието на секретаря М. М. в присъствието на прокурора изслуша докладваното от председателя (съдията) Л.Илиева т.дело №1152/2011 година

Производството по делото е образувано по чл. 290 ГПК.

История на спора

Постъпили са касационни жалби от Н. агенция по приходите/Н./, чрез П. В., експерт по приходите с юридическа правоспособност и от [фирма] [населено място], чрез адвокат М. И., срещу решение №301 от 16.06.2011 год. по в.т.д.489/2011 год. на Пловдивския апелативен съд, ТО, трети състав, с което е потвърдено решение №72 от 18.02.2011 год. по т.д.№101/2010 год. на Пловдивския окръжен съд, ТК, с което по молба на кредиторите: П. И. С. и присъединилите се на основание чл. 629, ал. 4 ТЗ Франсишко М. К. и В. М. М., на основание чл. 630, ал. 1 ТЗ е открито производството по несъстоятелност за касатора-длъжник [фирма] и е определена началната дата на неплатежоспособността-15.02.2010 год. чрез датата на последното плащане към кредитора [фирма]. Пловдивският апелативен съд е приел, че молителят П. С. се легитимира като кредитор в производството по несъстоятелността с представените по делото изпълнителни листове, издадени на въз основа на несъдебно изпълнително основание /чл. 237 ГПК, чл. 242 ГПК и чл. 249 ГПК, отм./ за сумите 540 000 лв. и 50 000 лв. Молителят В. М. се легитимира като кредитор за сумата 124 000 лв. на основание задължение на ответника, произтичащо от сключен по между им на 20.01.2009 год. договор за заем, за което вземане няма данни да е погасено, а молителят Франсишко К.- с издадения в негова полза на 08.12.2009 год. за сумата 2 500 000 лв. запис на заповед и поради недоказване от страна на длъжника на връзката между абстрактното с каузалното правоотношение.

Касаторът [фирма] твърди, че обжалваното решение е неправилно, постановено в противоречие с чл. 621а, ал. 1, т. 2 ТЗ, тъй като съдът е отказал да назначи исканата експертиза, поради което делото е останало неизяснено за действителното му икономическо състояние. Подържа, че неправилно е определена началната дата на неплатежоспособността, липсва активна легитимация за кредитора Франсишко М. К., защото издаденият в негова полза запис на заповед от 08.12.2009 год. за 2 500 000 лв. е нищожен, поради липса на свързано с него каузално правоотношение. Касаторът навежда доводи, че в производството по несъстоятелността не важи преклузията на чл. 266, ал. 1 ГПК

Касаторът Н. твърди, че обжалваното решение е неправилно, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини