Решение № 86/17.08.2015 г. по т. д. № 616/2015

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

Законодателят е предвидил няколко критерия, чрез които може да се установи неравноправният характер на клауза в договор, сключен с потребител в разпоредбата на чл. 143, ал. 1 ЗЗП:
1/ клауза, сключена във вреда на потребителя, т. е. клауза, чрез която се злепоставят интересите на потребителя;
2/ клауза, която не съответства на изискванията за добросъвестност, присъщи на нормалните договорни правоотношения и равнопоставеността на съконтрагентите;
3/ клауза, която води до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца или доставчика и потребителя.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в открито съдебно заседание на девети юни през две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РОСИЦА КОВАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА, АННА БАЕВА

при участието на секретаря София Симеонова, като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева т. дело № 616 по описа за 2015г., взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на ответника [фирма], [населено място] чрез процесуален представител юрисконсулт С. А. Р. срещу решение № 651 от 10.11.2014г. по в. гр. дело № 1051/2014г. на Пловдивски апелативен съд, Гражданско отделение, 1 състав, с което е потвърдено решение № 1259 от 01.07.2014г. по гр. дело № 3628/2013г. на Окръжен съд Пловдив и [фирма] е осъдено да заплати на Комисия за защита на потребителите, [населено място] сумата 300 лв. – разноски по делото за въззивното производство.

С потвърдения първоинстанционен съдебен акт са уважени предявените от Комисията за защита на потребителите, [населено място] искове с правно основание чл. 146 във връзка с чл. 143, ал. 1, т. 6 и т. 18 ЗЗП, чл. 186, ал. 3 ЗЗП във връзка с чл. 379 ГПК, като: 1/ прогласена е нищожността на чл. 54, ал. 2 и чл. 43, ал. 4 от Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на [фирма], одобрени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с решение № ОУ-014/10.05.2008г.; 2/ ответното дружество е осъдено да преустанови нарушението на колективните интереси на потребителите, като отстрани неравноправните клаузи на чл. 54, ал. 2 и чл. 43, ал. 4 от съдържанието на посочените Общи условия в едномесечен срок от влизане на решението в сила; 3/ ответното дружество е задължено в едномесечен срок от влизане на решението в сила да огласи за своя сметка диспозитива на съдебното решение чрез съобщение, публикувано в национален ежедневник, както и чрез съобщение, направено на интернет страницата на дружеството; 4/ ответното дружество е осъдено да заплати на ищеца сумата 416,28 лв. – разноски по делото, и по сметка на Пловдивски окръжен съд държавна такса в размер 80 лв.

Касаторът прави оплаквания за неправилност на въззивното решение поради нарушение на материалния закон. Релевира доводи, че няма законова забрана страните по облигационната сделка да уговарят помежду си начини за уреждане на взаимоотношенията си при наличие на неоснователно разместване на блага и се позовава на свободата на договаряне, предвидена в разпоредбата ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари