Решение № 56 от 04.05.2017 г. по т. д. № 3584/2015 г.

Анотация

Въпрос
Относно ритериите при определяне на конкретния размер на обезщетението по чл. 52 ЗЗД.
Отговор

При определяне на справедливото обезщетение за неимуществени вреди, резултат от причинена смърт, от значение са и възрастта на увредения, общественото му положение, отношенията между пострадалия и близкия, който търси обезщетение, като от значение са и редица други обстоятелства, които съдът е длъжен да обсъди и въз основа на оценката им да заключи какъв размер обезщетение по справедливост да присъди за неимуществени вреди - следва да се вземат предвид във всеки конкретен случай установените по делото конкретни обстоятелства, свързани с характера и тежестта на увреждането, интензитета и продължителността на претърпените емоционални болки и страдания, а така също и икономическото състояние в страната към момента на увреждането, израз, на което са и установените лимити на отговорност на застрахователя към този момент.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в открито заседание на двадесет и осми февруари, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
НИКОЛАЙ МАРКОВ, СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

като разгледа докладваното от съдия Марков т.д.№3584 по описа за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на В. А. В. и М. А. Р. срещу решение №1532 от 10.07.2015 г. по в.гр.д.№4480/2014 г. на Софийски апелативен съд. С решението в обжалваната част е потвърдено решение №4639 от 20.06.2014 г. по гр.д.№9697/2012 г. на СГС, поправено с решение №17372 от 13.10.2014 г. по същото дело, в частта, с която са отхвърлени предявените от В. А. В. и М. А. Р. срещу ЗАД [фирма] искове по чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./ за разликата над сумите от по 10 000 лв. до 70 000 лв., обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на баща им А. В. К., настъпила на 14.04.2012 г., в резултат от ПТП.

В жалбата се излагат съображения, че решението е неправилно, поради нарушение на материалния закон и поради необоснованост. Поддържа се, че въззивният съд не е съобразил всички обективни критерии за определяне на присъденото обезщетение като справедливо, включително и установените лимити на отговорност на застрахователя. Предвид изложеното се иска отмяна на обжалваното решение и уважаване на предявените искове изцяло, както и присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът по касация ЗАД [фирма] заявява становище за неоснователност на жалбата, като претендира присъждане на направените по делото разноски.

Касационен въпрос

С определение №780 от 24.10.2016 г., решението е допуснато до касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по въпроса: За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетението по чл. 52 ЗЗД.

Мотиви

Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, като прецени данните по делото и наведените от страните доводи, намира следното:

За да постанови решението в обжалваната част, въззивният съд е отчел извършеното от ответника извънсъдебно ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини