Решение № 54 от 22.05.2012 г. по търг. д. № 316/2011 г.

За предпоставките по чл. 51, ал. 2 ЗЗД за намаляване на обезщетението за неимуществени вреди при принос на пострадалия.