Решение № 52 от 10.09.2010 г. по търг. д. № 63/2009 г.

Анотация

Въпрос
Следва ли страните по договор за поръчителство да посочат размера на обезпечения дълг, която обезпечението е поето преди сключване на главна сделка?
Отговор

При отсъствие на въведено от законодателя ограничение върху задълженията, подлежащи на обезпечаване с поръчителство, договорът за поръчителство може предхожда по време сключването на главната сделка, но в този случай основните параметри, индивидуализиращи главния дълг, който поръчителите обезпечават, следва да са изрично посочени в сключената между последните и кредитора сделка, които при паричен дълг са неговият размер.


Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение в съдебно заседание на двадесет и шести февруари две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Марио Бобатинов

ЧЛЕНОВЕ:
В. АЛЕКСИЕВА, Мария Славчева

при участието на секретаря С. Симеонова в присъствието на прокурора изслуша докладваното от съдията М.Славчева т.дело № 63/2009 година.

Производство по чл. 290 ГПК и сл.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на "Б. Д." Е. срещу въззивно решение от 09.05.2008 г. по гр.д.№ 2667/2007 г. на Софийски градски съд, с което се оставя в сила решение от 29.05.2007 г. по гр.д.№ 12700/2006 г. на Софийски районен съд, 48 състав, с което е признато за установено по реда на чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ във вр. с чл. 26, ал. 2 ЗЗД, че сключеният на 06.10.2003 г. между М. И. М. и И. П. М. от една страна и "Б. Д." Е. договор за поръчителство е нищожен поради невъзможен предмет.

В касационната жалба се навеждат доводи за незаконосъобразност на решението поради допуснати нарушения на материалния закон и на съществени процесуални нарушения - основания за отмяната му като неправилно по чл. 281, т. 3 ГПК.

Ответниците по касация М. И. М. и Ц. Г. Т. изразяват становище за неоснователност на касационната жалба.

Касационен въпрос

С определение № 546 от 18.08.2009 г. настоящият състав е допуснал касационно обжалване на въззивното решение по съображения за наличието на селективния критерий по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по въпроса следва ли страните по договор за поръчителство да посочат размера на обезпечения дълг, която обезпечението е поето преди сключване на главна сделка.

Мотиви

Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, като взе предвид изложените от касатора доводи във връзка с наведените оплаквания и провери правилността на обжалваното решение съобразно правомощията си по чл. 290 ГПК и сл. приема следното:

За да постанови обжалваното решение по предявения иск с правно основание чл. 26, ал. 2 ЗЗД въззивният съд е приел за доказано, съобразно въведената с чл. 127, ал. 1 ГПК /отм./ доказателствена тежест, отъствието на валидно възникнало към релевантния за сключване на процесния договор за поръчителство момент, главно задължение, произтичащо от договор за кредит с кредитополучател Н. П. Б., което да бъде гарантирано от страна на ищците, като поръчители.

Позовавайки се на правната характеристика и същност на договора за поръчителство Софийски градски ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини