Решение № 50 от 27.07.2015 г. по т. д. № 271/2014 г.

Относно приложението на разпоредбата на чл. 51, ал. 2 ЗЗД, доказване на съпричиняването и вредата и определяне на съотношението на приноса на пострадалия и деликвента.