Решение № 48 от 12.06.2017 г. по т. д. № 408/2015 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий:

Анотация

Въпрос

Допустимо ли е при въззивното обжалване страната да изложи оплакванията и доводите си срещу порочността на обжалваното решение извън въззивната жалба и след изтичане на срока за въззивно обжалване?
Преклузивният срок, в който следва да бъде упражнено правото на въззивно обжалване, отнася ли се и за правото на страната да излага оплаквания и доводи относно порочността на обжалваното решение?
Длъжна ли е страната да изложи тези оплаквания в същия преклузивен срок по чл. 259, ал. 1 ГПК?
Когато съдът е дал на страната указания и й е предоставил възможност да уточни въззивната си жалба и страната е сторила това в предоставения й от съда срок, но след изтичане на срока за въззивно обжалване, следва ли въззивният съд да разгледа жалбата по същество съгласно изложеното от нея в допълнителната молба?
Какво трябва да бъде съдържанието на мотивите на въззивния съд при подадена въззивна жалба, в която не са посочени конкретни пороци на първоинстанционното решение?
Налице ли е императивна материалноправна норма, която следва да се приложи и без да е налице оплакване от жалбоподателя?
Императивни ли са разпоредбите на чл. 13, т. 1, чл. 17, т. 2, чл. 20, т. 1 и т. 2 от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки?
Императивна ли е разпоредбата на чл. 373, ал. 1 ТЗ във връзка с чл. 306, ал. 2 ТЗ?
С императивни или диспозитивни разпоредби се урежда дали отговорността на съконтрахента е виновна или обективна?

Отговор
Достъпно за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите