Решение № 45 от 16.07.2012 г. по т. д. № 4/2011 г.

Анотация

Въпрос
Вписаното на основание чл. 273, ал. 1 ТЗ заличаване на дружеството в ликвидация може ли да бъде квалифицирано като вписване на несъществуващо обстоятелство, ако в действителност задълженията не са уредени и/или остатъкът от имуществото не е разпределен
Отговор

Вписаното на основание чл. 273, ал. 1 ТЗ заличаване на дружеството в ликвидация може да бъде квалифицирано като вписване на несъществуващо обстоятелство, ако в действителност задълженията не са уредени и/или остатъкът от имуществото не е разпределен.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, І т.о. в публичното заседание на двадесет и трети април през две хиляди и дванадесета година в състав:

Председател:
Таня Райковска

Членове:
Дария Проданова, Тотка Калчева

пи участието на секретаря Красимира Атанасова, като изслуша докладваното от съдията Проданова т.д. № 4 по описа за 2011 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационната жалба на [фирма] срещу Решение № 61 от 13.10.2010 год. по т.д.№ 189/2010 год. на Бургаския апелативен съд с което е потвърдено Решение № 67 от 02.06.2010 год. по т.д.№ 549/2009 год. на Бургаския окръжен съд.

Произнасяйки се по предявен от С. В. Ш. иск с правно основание чл. 365, т. 3 ТЗ вр. чл. 29 ЗТР, първоинстанционният съд е приел за установено по отношение на А. плюс”Е., че с на 26.06.2009 год. Агенцията по вписванията е вписала по партидата на дружеството несъществуващо обстоятелство – доклад на ликвидатора с невярно съдържание за липса на задължения, което е довело до заличаването на [фирма].

В касационната жалба се подържа основанието по чл. 281, т. 1 ГПК – неправилност на решението, поради противоречие с материалния закон и допуснато нарушение на процесуалните правила. Искането е за касиране на въззивния акт и произнасяне по съществото на спора, като бъде отхвърлен предявеният от С. Ш. установителен иск.

Ответникът по касация С. Ш. не изразява становище по жалбата и по поставения правен въпрос.

Касационен въпрос

Правният въпрос за произнасяне по който е допуснато касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК е: „Вписаното на основание чл. 273, ал. 1 ТЗ заличаване на дружеството в ликвидация може ли да бъде квалифицирано като вписване на несъществуващо обстоятелство, ако в действителност задълженията не са уредени и/или остатъкът от имуществото не е разпределен”. Противоречивата съдебна практика по смисъла на т.3 на ТР № 1/2010 год. на ОСГТК на ВКС е материализирана с Решение № 161 от 13.03.2006 год. по т.д.№ 429/2005 год. на І т.о. на ВКС, постановено при действието на ГПК-1952 год.

Мотиви

Като взе предвид доводите по жалбата и извърши по реда на чл. 290, ал. 2 ГПК проверка на заявените основания за касиране на решението на БАС, настоящият състав на І т.о. приема следното:

Жалбата е основателна.

Предявен е иск с правно основание чл. 365, т. 3 ГПК ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

Дария Проданова е родена на 2 март 1957 г. в с. Дерманци, обл. Ловеч. Завършва „Право” в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 1982 г. В периода 1983-1984 г. е стажант-съдия в Софийския градски съд, а от 1985 до 1987 г. е младши съдия в Старозагорския окръжен съд. От 1989 г. до 1992 г. е съдия в Пети софийски районен съд, в периода 1992-1998 г. работи като съдия в Софийския градски съд, а от 1998 до 1999 г. е съдия в Софийския апелативен съд. От 1999 г. е съдия във Върховния касационен съд, като от 2012 г. е председател на Първо търговско отделение. На 14.01.2016 г. е избрана от ВСС за зам.-председател на Върховния касационен съд. Владее руски език.