Решение № 44 от 03.08.2010 г. по търг. д. № 678/2009 г.

За елементите от фактическия състав на придобивното основание по чл. 17а ЗППДОП отм. във връзка с установяване на активната легитимация на ищеца по иска за собственост.