Решение № 38 от 23.06.2017 г. по т. д. № 2754/2015 г.

Анотация

Въпрос
Физическо лице – съдлъжник по договор за банков кредит, по който кредитополучателят е търговец, има ли качеството на потребител по Закона за защита на потребителя и може ли да се позовава на неравноправност на клаузи в договора за кредит?
Отговор

Физическо лице – съдлъжник по договор за банков кредит или обезпечаващ такъв, по който кредитополучателят е търговец, може да има качеството на потребител по Закона за защита на потребителя и да се позовава на неравноправност на клаузи в договора за кредит, ако действа за цели извън рамките на неговата търговска или професионална дейност. Съдът извършва конкретна преценка съобразно обстоятелствата и доказателствата по делото с оглед установяване на качеството „потребител”. Обезпечението на дълг на търговско дружество от физическо лице, вкл. когато последното е съдлъжник, не може да се приеме като дадено за цел извън и независимо от всяка търговска дейност или професия, ако това физическо лице има тесни професионални /функционални/ връзки с посоченото дружество, като например неговото управление или мажоритарно участие в същото.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в публичното заседание на двадесет и трети февруари през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
МАРИАНА КОСТОВА, КОСТАДИНКА НЕДКОВА

при участието на секретаря Милена Миланова, като разгледа докладваното от съдия Костадинка Недкова т. дело N 2754 по описа за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Н. Й. К. срещу решение № 70 от 19.03.2015г. по в.т.д. № 364/2014г. на Апелативен съд -Велико Търново, с което е отменено решение № 84/14.08.2014г. на Окръжен съд - Велико Търново по т.д.№ 300/201 Зг. и вместо това е признато за установено по реда на чл. 422 ГПК, че Н. Й. К. дължи солидарно с [фирма] на [фирма] следните суми: 144 683,52 швейцарски франка - главница по договор за банков кредит, 33,88 швейцарски франка - такси и 21 788 швейцарски франка - договорна лихва за периода от 21.09.201 Ог. до 14.08.2012г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 10.09.2012г. до окончателното плащане, за които суми е издадена заповед за незабавно изпълнение въз основа на извлечение от сметките на [фирма]

В касационната жалба се сочи, че обжалваното решение е неправилно, поради нарушения на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост. Според жалбоподателя, апелативният съд се е произнесъл свръх петитум и е изменил предмета на спора като се е произнесъл по незаявено искане. Твърди, че е неправилен изводът на съда относно получаването от него на покана за доброволно изпълнение. Излага съображения, че съдът не се е съобразил с неравноправността на клаузите по Закона за защита на потребителите и че същите не са индивидуално договорени. Жалбоподателят смята, че неправилно съдът е счел, че сумите по договора са усвоени. Според него банката няма право да решава ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №50/26.06.2020 по дело №489/2019
  Валиден ли е договор за встъпване в дълг, сключен между кредитор, придобил вземането въз основа на цесия, която не е била съобщена на длъжника по прехвърленото вземане от цедента, и трето лице? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК) Приложим ли е ЗЗП по отношение на физическите лица,…
 • Определение по чл. 274 ал. 2 ГПК
  Определение №9/10.01.2022 по дело №2702/2021
  Относно преценката дали има търговски характер спора за неоснователно обогатяване.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №28/07.03.2022 по дело №2847/2020
  При преценка дали физическото лице е сключило договора в качеството на потребител длъжен ли е съдът да вземе предвид всички обстоятелства по делото, допустимо ли е съдът да основе извода си в тази насока на несъществуващи доказателства, има ли значение в тази връзка субективното отношение на търговеца или намерението на…

Цитирани норми и термини