Решение № 32 от 17.06.2013 г. по търг. д. № 685/2012 г.

Анотация

Въпрос
По – големият размер на актива спрямо пасива по баланса на едно търговско дружество достатъчно основание ли е за отхвърляне на молбата по чл. 625 ТЗ?
Отговор

Простото съотношение на актива и пасива, залегнало в изчислението на коефициентите за ликвидност на дружеството , е недостатъчно за преценка на състоянието му на платежоспособност . От значение е и реализируемостта на актива , неговата ликвидност. При възражение на молителя или обективно установимо от доказателствата наличие на данни за несъбираеми и / или спорни вземания, в съответствие с въведеното от чл. 621а, ал. 1, т. 2 ТЗ силно служебно начало в производството по несъстоятелност и по аргумент от чл. 631 ТЗ, съдът дължи комплексна преценка на спорните компоненти на актива и корекционно преизчисление на коефициентите за ликвидност, в качеството им на средство за установяване цялостното икономическо състояние на длъжника.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ търговско отделение, в открито заседание на деветнадесети февруари през две хиляди и тринадесета година, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ СЛАВЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН БАЛЕВСКИ, РОСИЦА БОЖИЛОВА

при участието на секретаря Лилия Златкова, като разгледа докладваното от съдия Божилова т.д. № 685/2012 год. и за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Е. търговец Т. В. Т., с фирма „ Д. - Т. В. „, против постановеното на 17.04.2012 год. решение № 96 по т.д.№ 111/2012 год. на Варненски апелативен съд, ТО, с което е потвърдено решение № 238/27.12.2011 год. по т.д.№ 198/2011 год. на Добрички окръжен съд, за отхвърляне молбата на касатора с правно основание чл. 625 ТЗ, за обявяване неплатежоспособността, алтернативно - свръхзадължеността - и откриване производство по несъстоятелност на длъжника [фирма].

Касаторът оспорва правилността на въззивното решение, като постановено в противоречие с материалния закон - чл. 608 ТЗ, при съществено нарушение на съдопроизводствените правила - необсъждане на всички относими към спора доказателства, с извеждане на собствени фактически констатации по спора - чл. 235, ал. 2 ГПК вр. с чл. 236, ал. 2 ГПК, както и като необосновано - съдържащо правни изводи, некореспондиращи с действителни фактически констатации, изводими от събраните по делото доказателства.

Ответната страна - [фирма] - оспорва касационната жалба, обосновавайки в защитата си основанието и размера на противопоставените, с упражнено възражение за прихващане, свои вземания към молителя - неустойки за неточно и лошо изпълнение.

Касационен въпрос

С определение № 862/22.11.2012 год. касационното обжалване на въззивното решение е допуснато в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК, по материалноправния въпрос, на който въззивното решение е дало отговор, в противоречие с казуална съдебна практика / реш. № 1996/ 09.12.1998 г. по т.д.№ 2303/ 19998 год. на V г.о. на ВКС и реш. № 744/ 06.05.1997 год. по гр.д. № 1424/ 1996 г. на V г.о. на ВКС / : „По - големият размер на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение по чл. 290 ГПК
    Решение №46/20.04.2021 по дело №1267/2020
    Какво е значението на коефициентите на обща и бърза ликвидност при определяне на икономическото състояние на длъжника в производството по несъстоятелност?
  • Определение №575/04.11.2020 по дело №1267/2020 3
    Определение №575/04.11.2020 по дело №1267/2020
    Какво е значението на коефициентите на обща и бърза ликвидност при определяне на икономическото състояние на длъжника в производството по несъстоятелност?

Цитирани норми и термини