Решение № 28 от 09.06.2014 г. по търг. д. № 1578/2013 г.

Окръжният съд е смесил основанията за неоснователно обогатяване по чл. 55, ал. 1 ЗЗД и по субсидиарния иск по чл. 59 ЗЗД. В чл. 55, ал. 1 ЗЗД за уредени три фактически състава. Чл. 59 ЗЗД има предвид отделен фактически състав. И при трите фактически по чл. 55, ал. 1 ЗЗД е получено нещо без правно основание. Исковете се предявяват от лицето, което е престирало, а ответник е лицето, което е получило и държи престацията без основание.