Решение № 20 от 30.06.2010 г. по търг. д. № 484/2009 г.

За приложението на чл. 111, б. в ЗЗД: за кой период се погасяват лихвите, когато искът е предявен след изтичане на повече от три години от изискуемостта на главното вземане?