Решение № 10 от 09.02.2015 г. по търг. д. № 4429/2013 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

Възникнало ли е правото за ищеца да развали предварителните договори за продажба, без да даде подходящ срок за изпълнение, на основание чл. 87, ал. 2 ЗЗД: 1. затова, че ответникът е завършил обектите със забава и съставлява ли същата негово виновно поведение и 2. поради извършеното от ответника прехвърляне на собствеността върху имотите на трето лице, с което е сключил договор за встъпване на третото лице в дълг, и това разпореждане съставлява ли невъзможност за изпълнение?

Разпореждането с правото на собственост върху имотите в полза на трето лице, с което ответникът е сключил договор за встъпване на третото лице в дълг, води ли до невъзможност за изпълнение на задължението на ответника за прехвърляне на собствеността на ищеца – основание за разваляне по чл. 87, ал. 2 ЗЗД?

Извършеното встъпване в дълг отразява ли се на задълженията, поети от ответника с предварителния договор?

Задължението за прехвърляне правото на собственост на ищеца от кого може да се изпълни – от встъпилото в дълг лице или от ответника?

Ищецът може ли да проведе надлежна защита с иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД, когато ответникът е прехвърлил имота на трето лице, с което ответникът е сключил договор за встъпване в дълг, и срещу кого?

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Достъпно за логнати потребители и абонати

За да прочетете този съдебен акт трябва да сте влезли в профила си или да се регистрирате безплатно. Можете да го направите тук.

или