Решение № 10 от 07.03.2011 г. по т.д. № 475/2010 г.

Анотация

Въпрос
Относно приложението на шестмесечната погасителна давност по чл. 197 ЗЗД.
Отговор

При всички случаи обаче след откриване на недостатъци-явни или скрити, купувачът трябва незабавно да уведоми продавача за тях. Това правило е без изключение. Няма значение кога са открити недостатъците-веднага, понеже са явни, или по-късно, понеже са скрити и не са могли да бъдат забелязани веднага. Същественото в разпоредбата на чл. 194, ал. 1 ЗЗД е задължението за незабавно уведомяване, тъй като ако не е незабавно, тогава правата на купувача се преклудират. В същия смисъл е и чл. 324 ТЗ за преглед на стоката при търговска продажба.Съгласно чл. 197 ЗЗД исковете на купувача по чл. 195 ЗЗД, /разбира се, ако са запазени правата по чл. 194 ЗЗД за незабавно уведомяване/, се погасяват с изтичане на 6 м. при продажба на движими вещи и крайният срок за предявяване на иска при всички случаи на недостатъци в купената движима вещ е 6 м. от предаването на същата. Да се предаде продадената вещ-това е материално действие по изпълнение на договора. Съгласно т.3 ТР 54/86 ОСГК, исковете за обезщетение от недостатъци на вещта на договорно основание се погасяват с изтичането на сроковете по чл. 197 ЗЗД или гаранционни срокове, които са независими едни от други. Срокът започва да тече от предаването на вещта и изтича в определения от закона момент.


Върховният касационен съд на Р. Б., Търговска колегия, І т.о., в съдебно заседание на 21 февруари две хиляди и единадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НИКОЛА ХИТРОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА, ЕМИЛ МАРКОВ

при участието на секретаря Кр. А. и в присъствието на прокурора изслуша докладваното от съдията Никола Хитров т. дело № 475/2010 година

Производството е по реда на чл. 290 ГПК и сл.

Образувано е по касационни жалби на Н. ест трейд ООД-С. и Р. трейдинг ООД-С. против решение № 1/15.01.2010 г. по в.т.д. № 395/2009 г. на В. АС.

Н. ест трейд ООД го обжалва в частите, с които се: 1.Потвърждава решение по т.д. № 141/2008 г. на С. ОС в частта, с която е отхвърлен иска му за плащане на сумата 21 894.47 лв. възнаграждение по договор за изработка от 31.05.2007 г., 2.Потвърждава решение по т.д. № 158/2008 г. на С. ОС в частта, с която е осъден да заплати /върне/ сумата 77 450.87 лв. заплатена като продажна цена на един брой пещ, ведно със законната лихва и разноски.

Р. трейдинг ООД го обжалва в частта, с която се потвърждава решение по т.д. № 158/2008 г. на С. ОС в частта, с която са отхвърлени исковете му за плащане на 172 313 евро пропуснати ползи, поради частично неизпълнение на договора от 31.05.2007 г., и за връщане на 19 434.56 лв. авансово платени по същия договор.

С определение № 769/17.11.2010 г. по чл. 288 ГПК е прието, че само касационната жалба на Н. ест трейд ООД-С. и само в частта, с ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини