Решение № 99 от 02.08.2017 г. по т. д. № 307/2016 г.

Анотация

Отговор

Според новата редакция на чл. 694, ал. 2, т. 2 ТЗ, кредитор с неприето вземане може да предяви иск за установяване съществуването му, ако предявеното от него вземане е изключено от списъка на приетите вземания с определението по чл. 692, ал. 4 ТЗ по възражение на длъжника или на друг кредитор, като в чл. 692, ал. 4 ТЗ е предвидено, че в производството по този иск могат да встъпят като трети лица-помагачи на длъжника, кредиторите с приети вземания по чл. 693 ТЗ, както и кредиторите, чиито вземания са предмет на предявен иск по ал. 1-3.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в открито заседание на двадесет и пети април, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА, НИКОЛАЙ МАРКОВ

като разгледа докладваното от съдия Марков т.д.№307 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на П. Р. С. срещу решение №1703 от 28.07.2015 г. по в.т.д.№4923/2014 г. на САС. С решението в обжалваната част е отменено частично решение №13 от 23.05.2014 г. по т.д.№757/2013 г. на СГС, вместо което е отхвърлен предявеният от П. Р. С. срещу [фирма] иск по чл. 694 ТЗ за установяване съществуването на вземане на ищеца за разликата над сумата от 171 687.70 лв. до пълния предявен размер от 237 920.85 лв.

В жалбата се излагат съображения, че решението в обжалваната част е неправилно, поради нарушение на материалния и процесуалния закон и поради необоснованост, предвид наличието на безспорни доказателства за извършено от ищеца плащане на сумата от 20 000 британски лири /първа вноска по предварителния договор/, което е прието и от въззивния съд, който обаче в противоречие със собствените си мотиви е достигнал до извод, че ищецът е заплатил само сума в размер на 30 412 евро /втора вноска по договора/ и сума в размер на 54 134.98 британски лири /трета вноска/.

Ответникът по касация - [фирма] /н/ не заявява становище.

Касационен въпрос

С определение №782 от 24.10.2016 г., решението е допуснато до касационно обжалване за проверка на процесуалната му допустимост.

Мотиви

Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, като прецени данните по делото и наведените от страните доводи, намира следното:

Производството пред първоинстанционния съд е образувано по предявени от П. Р. С. срещу [фирма] искове по чл. 694 ТЗ за установяване съществуването на вземания на ищеца, включително и на сумата от 237 920.85 лв., дължима на основание чл. 617, ал. 2 ТЗ, евентуално представляваща обезщетение за пълно неизпълнение на задължението на ответника по предварителен договор от 08.04.2008 г., сключен между страните, за прехвърляне на право на собственост върху апартамент №В 507, Ди О., с площ от 67.29 кв.м., евентуално дължима при начална липса на основание, евентуално на отпаднало основание, евентуално – на неосъществоно основание. В исковата молба са били наведени твърдения, че ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини