Решение № 97 от 18.07.2017 г. по т. д. № 50219/2016 г.

Анотация

Въпрос
Наличието на две и повече сформирани в един ловно-стопански район дружини води ли до опорочаване на процедурата по пряко договаряне за стопанисването и ползването на отделен район по реда на чл. 29 ППЗЛОД?
Отговор

Съгласно нормата на чл. 29, ал. 2 ЗЛОД е недопустимо в един ловно-стопански район да е сформирана повече от една ловна дружина. Това обаче не обуславя най-тежкия порок на договора-нищожност поради противоречие със закона. Съгласно изричната разпоредба на чл. 31, ал. 4 ППЗЛОД, когато между страните липсва съгласие за подписване на допълнително споразумение по чл. 29, ал. 10 ППЗЛОД, то същият се прекратява едностранно от директора на съответното държавно горско или държавно ловно-стопанство.


Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в открито съдебно заседание на четвърти април през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВЕСКА РАЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА, ЛЮБКА АНДОНОВА

с участието на секретаря Ванюша Стоилова като изслуша докладваното от съдията ЛЮБКА АНДОНОВА търг.дело № 50219 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното :

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Ловно-рибарско дружество „К...“, представлявано от председателя на Управителния съвет Г. С., подадена чрез процесуалния представител адв.И. И. от АК-Я. срещу решение № 167 от 14.10.2015 г, постановено по гр.дело № 292/2015 г на Ямболски окръжен съд, Гражданско отделение, 1-ви състав, с което е отменено решение № 344/4.6.2015 г на Ямболски районен съд по гр.дело № 3114/2014 г, в частта с която е отхвърлен като неоснователен предявеният от ДГС „Т.“ [населено място] против ЛРС „К.“, [населено място] иск по чл. 26, ал. 1, предл. първо ЗЗД иск, като вместо него е постановено друго, с което е прогласен за нищожен договор от 23.8.2010 г за предоставяне стопанисването на дивеча на ловните сдружения по чл. 30 ЗЛОД, с който ЗЛС „Т...“ [населено място] е възложило на ЛРС „К...“ [населено място] да извършва стопанисването и ползването на дивеча в ловностопански район Г. М..

В касационната жалба се подържа, че въззивното решение е неправилно и незаконосъобразно, постановено в противоречие с процесуалния и материалния закон. Иска се отмяната му и постановяване на друго по същество на спора, с което предявеният иск бъде отхвърлен като неоснователен.

Ответникът по касационната жалба ТП Държавно горско стопанство „Т.“, [населено място]-териториално поделение на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП, представлявано от директора инж.Н. М. оспорва същата по съображения, изложени в писмен отговор, депозиран по делото чрез процесуалния представител адв.Д.Ч. от АК-Я..Счита, че въззвивното решение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено. Претендира разноски, сторени в това производство.

Предявеният иск е с правно основание чл. 26, ал. 1, предл. първо ЗЗД.

За да постанови обжалваното въззивно решение, съдът е приел, че в чл. 29, ал. 2 ЗЛОД и чл. 29, ал. 10 ППЗДЛОД и чл. 31, ал. 4 ППЗДЛОД са въведени императивни ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини