Решение № 97 от 07.07.2017 г. по т. д. № 1108/2016 г.

Анотация

Въпрос
Може ли договор за наем на общински нежилищен имот, след изтичане на срока и при липса на противопоставяне от наемодателя, да се трансформира в безсрочен, при императивния характер на нормата на чл. 14 ЗОС?
Отговор

Договор за наем на общински нежилищен имот – публична или частна общинска собственост, сключен по реда и условията на чл. 14, ал. 2 ЗОС, след изтичане на договорения конкретен срок на действие, при липса на противопоставяне от наемодателя на продължаващото ползване на вещта от страна на наемателя, не може да се трансформира в безсрочен.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в открито заседание на двадесет и пети април, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ:
НИКОЛАЙ МАРКОВ, СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

като разгледа докладваното от съдия Марков т.д.№1108 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на [община] срещу решение №4 от 08.01.2016 г. по в.гр.д.№632/2015 г. на АС Пловдив. С обжалваното решение е потвърдено решение №1302 от 14.07.2015 г. по гр.д.№2248/2014 г. на ОС Пловдив, с което е отхвърлен предявеният от [община] срещу [фирма] иск за сумата от 33 396 лв., обезщетение за ползване на нает недвижим имот за периода 01.04.2010 г. – 30.11.2013 г. след изтичане срока на договор за наем №133 от 25.02.2005 г.

В жалбата се излагат съображения, че решението е неправилно поради съществени нарушения на съдопроизводствените правила, нарушение на материалния закон и поради необоснованост. Посочва се, че сключеният между страните договор за наем не се е трансформирал в безсрочен, с оглед специалните правила, разписани в чл. 14 ЗОС, като предвид установеното по делото ползване на имота от страна на ответника, продължило и след прекратяване на договора за наем, се дължи обезщетение на основание чл. 236, ал. 2 ЗЗД за процесния период. В този смисъл се иска отмяна на обжалваното решение и уважаване на предявения иск, както и присъждане на направените разноски за всички инстанции.

Ответникът по касация [фирма] не заявява становище.

Касационен въпрос

С определение №903 от 15.12.2016 г., решението е допуснато до касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по въпроса: Може ли договор за наем на общински нежилищен имот, след изтичане на срока и при липса на противопоставяне от наемодателя, да се трансформира в безсрочен, при императивния характер на нормата на чл. 14 ЗОС.

Мотиви

Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, като прецени данните по делото и наведените от страните доводи, намира следното:

За да постанови обжалваното решение въззивният съд е приел, че предвид липсата на данни за противопоставяне от страна на наемодателя [община] на ползването на наетия общински нежилищен имот от страна на ответника след изтичането на срока на договора за наем, договорът за наем на общински имот е бил продължен ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в


Цитирани норми и термини