Решение № 96 от 14.07.2017 г. по гр. д. № 3150/2016 г.

Анотация

Въпрос
Прекратяването на трудовото правоотношение за допълнителен труд, сключено с член на академичния състав може ли законосъобразно да се извърши без да е необходимо решение по смисъла на чл. 35, ал. 3 ЗРАСРБ, взето от факултетния съвет?
Отговор

Съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 1 ЗРАСРБ (Закона за развитието на академичния състав на Република България) /обн. ДВ бр. 38 от 21.5.2010 г/ от академична длъжност се освобождава лице : 1/когато бъде установено, че трудовете или значителни части от тях, въз основа на които е придобита научна степен или е заета академична длъжност са написани или създадени от другиго ; 2./когато в качеството си на член на жури или на факултетен научен съвет е дало становище в резултат на извършено от него престъпление, установено с влязла в сила присъда ; 3/ което е получило отрицателна оценка при две последователни атестации.В случаите по т. 1 и 2 се отнема и придобитата научна степен.Отнемането на научната степен и освобождаването от длъжност се извършва от ректора на висшето училище, съответно от ръководителя на научната организация, по предложение на факултетния съвет/научния съвет-ал.3.Следователно съгласно специалния закон предложението на факултетния/научния съвет е елемент от фактическия състав на прекратяване на трудовото правоотношение само при освобождаването от длъжност на посочените в разпоредбата на чл. 35, ал. 1 ЗРАСРБ основания.


Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в открито съдебно заседание на четвърти април през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВЕСКА РАЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА, ЛЮБКА АНДОНОВА

с участието на секретаря Ванюша Стоилова като изслуша докладваното от съдията ЛЮБКА АНДОНОВА гр.дело № 3150 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното :

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Б. Д. А. от [населено място], подадена чрез процесуалния му представител адв.Д. Г. срещу решение № 3733/10.5.2016 г, постановено по гр.дело №3707/2016 г на Софийски градски съд, Гражданско отделение, Четвърти „Г“ въззивен състав, с което е отменено решение от 23.11.2015 г по гр.дело № 60780/2014 по описа на СРС, ГО, 79 състав и вместо него е постановено друго, с което са отхвърлени като неоснователни предявените от Б. Д. А. срещу Медицински университет-София искове по чл. 344, ал. 1 КТ, т. 1, 2 и 3 вр. чл. 225, ал. 1 КТ.

Ответникът по касация М.У.-С., представляван от проф. д-р В. М. оспорва касационната жалба по съображения, изложени в писмен отговор, депозиран чрез процесуалния представител по делото юрисконсулт Р. А..Подържа, че въззивното решение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

С въззивното решение са отхвърлени като неоснователни предявените от Б. Д. А. срещу М.У.-С. искове по чл. 344, ал. 1 КТ, т. 1, 2 и 3 вр. чл. 225, ал. 1 КТ за отмяна на уволнението му извършено със заповед № 232/11.9.2014 г за възстановяването му на длъжност ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в


Цитирани норми и термини