Решение № 95 от 10.07.2017 г. по гр. д. № 3892/2016 г.

Анотация

Въпрос
Предявяването на ревандикационен иск от съсобствениците на имота срещу трето за съсобствеността лице прекъсва ли течението на срока на давностно владение за идеалните части на другите (непредявили иска) съсобственици?
Отговор

Предявяването на ревандикационен иск от съсобствениците на имота срещу трето за съсобствеността лице не прекъсва течението на срока на давностно владение на идеалните части на другите (непредявили иска) съсобственици.


Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Първо отделение в откритото съдебна заседание на осми юни две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател:
Гълъбина Генчева

Членове:
Камелия Маринова, Геника Михайлова

при секретаря Емилия Петрова разгледа докладваното от съдия Михайлова гр. д. № 3892 по описа за 2016 г.

Производството е по чл. 290 ГПК - чл. 293 ГПК.

История на спора

До касационно обжалване е допуснато решение № VI-120/ 14.06.2016 г. по гр. д. № 1669/2015 г, с което Бургаски окръжен съд, като потвърждава решение № 87/29.05.2015 г. по гр. д. № 815/2014 г. на Районен съд – Карнобат, признава за установено по отношение на [фирма], че на основание реституция по ЗСПЗЗ и наследствено правоприемство от В. В. Н., починала на 16.11.2001 г., М. В. М. и Н. В. Н. притежават по 1/ 30 ид. части от правото на собственост върху два поземлени имота в землището на [населено място], Общ. К., Обл. Б..

Касационен въпрос

Решението е допуснато до касационно обжалване за проверка на неговата правилност при основанията от чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК (общо и допълнително) по следния процесуалноправен въпрос: Предявяването на ревандикационен иск от съсобствениците на имота срещу трето за съсобствеността лице прекъсва ли течението на срока на давностно владение за идеалните части на другите (непредявили иска) съсобственици?

Касаторът [фирма] иска решението да бъде отменено като неправилно поради постановяването му в нарушение на чл. 70, ал. 1 ЗС, чл. 70, ал. 2 ЗС и на чл. 84 ЗС, вр. чл. 116, б. б ЗЗД. Претендира разноските по делото.

Ответниците по касация М. М. и Н. Н. възразяват, че решението е правилно. Претендират разноските пред тази инстанция.

Мотиви

По повдигнатия въпрос:

В решение № 705/29.10.2010 г. по гр. д. № 1744/2009 г. на ВКС, ГК, I-во ГО и в решение № 111/ 01.11.2016 г. по гр. д. № 1442/2016 г., ВКС, II-ро ГО, постановени по реда на чл. 290 ГПК - чл. 293 ГПК, същият въпрос е повдигнат и е отговорено, че предявяването на ревандикационен иск от съсобствениците на имота срещу трето за съсобствеността лице не прекъсва течението на срока на давностно владение на идеалните части на другите (непредявили иска) съсобственици. Настоящият състав на Върховния касационен съд споделя този отговор. Изложеното изключва необходимостта да излага собствени мотиви.

По същество

С оглед отговора на въпроса и по въведените касационни основания от чл. 281, т. 1 ГПК, решението е неправилно. Съображенията са следните:

Ответниците по касация ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини