Решение № 95 от 04.07.2017 г. по т. д. № 1805/2016 г.

Анотация

Въпрос
За правото на застрахователя да откаже изплащане на застрахователно обезщетение при настъпване на застрахователното събитие, като се позове на факт, за чието съществуване е знаел или е бил длъжен да знае към момента на сключване и влизане в сила на застрахователния договор.
Отговор

Значимо за отказа на застрахователя да плати обезщетението при настъпило застрахователно събитие е само такова поведение на застрахования,което е последващо спрямо възникването на застрахователното правоотношение и съставлява неизпълнение на произтичащи от закона, договора/респ. Общите условия/ изисквания за действия или бездействия, насочени към предотвратяване на събитието и на вредите или към ограничаването им. Тъй като преддоговорното поведение на застрахования е релевантно спрямо други права на застрахователя – да откаже сключването на договора или да прекрати или измени договора при узнаване на обстоятелства от съществено значение за риска,които застрахованият съзнателно е премълчал, след като е бил попитан за тях, приема се, че отказът на застрахователя по имуществената застраховка да откаже изплащане на застрахователно обезщетение при настъпването на застрахователното събитие не може да бъде основан на такива факти от поведението на застрахования, които по естеството си предполагат настъпване или улесняване настъпването на събитието и с оглед на това са значителни за застрахователния му интерес, ако те са съществували при сключването на договора и са му били известни.


Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в публичното заседание на двадесет и четвърти април през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
РОСИЦА БОЖИЛОВА, ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

при участието на секретаря Ангел Йорданов като изслуша докладваното от съдия Цолова т.д.№1805/16г.,за да се произнесе,взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на [фирма] срещу решение №163/25.05.2016г. по в.т.д.№108/16г. по описа на Пловдивски апелативен съд,с което след отмяна на решение №167/04.12.2015г.,постановено по т.д.№214/14г. по описа на Пазарджишки окръжен съд изцяло е отхвърлен като неоснователен предявеният от касатора срещу [фирма] иск с правно основание чл. 208 КЗ /отм./ - за заплащане сумата 12 800 евро /25 034,62 лв./,представляваща част от застрахователно обезщетение в размер 95 000 евро по застраховка „Имущества на юридически лица“ , както и на сумата 250 евро /488,95 лв./,представляваща част от дължима върху главницата лихва за забава към датата на завеждането на исковата молба и законна лихва след тази дата.

В касационната жалба са наведени оплаквания за неправилност, необоснованост и материална незаконосъобразност на решението на апелативния съд. Твърди се,че въз основа на погрешно преценена като установена фактическа обстановка и неправилно тълкуване на закона съдът е извел правните си изводи,които не са съобразени с разписаните в закона и възприетите в съдебната практика основания за отказ за плащане на застрахователно обезщетение по валидна имуществена застраховка – основания за обжалване в хипотезата на чл. 281, т. 3 ГПК. Считайки,че такива основания не са налице, касаторът е поискал въззивното решение да бъде отменено , а ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини