Решение № 95 от 27.06.2017 г. по гр. д. № 5523/2015 г.

Анотация

Въпрос
Всяко ли споразумение между страните по сделката за по-ниска от пазарната цена следва ли да се счита, че е във вреда на представлявания и поражда ли целените правни последици?
Отговор

Фактът, че пълномощникът на продавача е продал процесните имоти на приобретателите му на продажна цена, многократно по-ниска от пазарната им стойност, не може да наложи категоричен извод, че е действал във вреда на представлявания, без да се вземат предвид конкретните обстоятелства по делото.

Близките родствени отношения не могат да обусловят категоричен извод за сговаряне за увреждане, напротив именно поради това обстоятелство, нееквивалентността на престациите не може да се преценява като недобросъвестност.

Съвкупната преценка на доказателствата следва да създава сигурно убеждение за осъществяване на факта на увреждане на представлявания при сговаряне между пълномощника и третото лице.


Върховният касационен съд на Република България,ГК,ІV г.о.,в открито заседание на четвърти април през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВЕСКА РАЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА, ЛЮБКА АНДОНОВА

изслуша докладваното от съдията Бояджиева гр.дело № 5523 по описа за 2015 година и за да се произнесе,взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба,подадена от С. П. С.,П. П. С.,П. С. С.,Г. Й. Б. и М. И. Б. против решение № 243 от 7.07.15г.,постановено по в.гр.дело № 262/15г.на Окръжен съд - Добрич,с което е отменено решение № 94 от 30.10.14г.по гр.дело № 511/13г.на Районен съд – Генерал Тошево по отношение на предявените от М. С. Д. срещу първите трима искове за обявяване за нищожен договор за покупко-продажба,сключен с нот.акт № 145/2010г.и е признато за установено,че договорът,сключен с посочения нот.акт е нищожен поради сговаряне на пълномощника с купувачите във вреда на представлявания в противоречие с добрите нрави до размера на ½ ид.ч.от процесните имоти;отменено е първоинстанционното решение и в частта,в която предявените срещу последните двама ответници искове за установяване правото на собственост на ищцата и за осъждането им да й предадат владението са отхвърлени за ½ ид.ч.от процесните имоти и е признато за установено по отношение на тях,че М. С. Д. притежава по наследяване ½ ид.ч.от имотите и са осъдени да й предадат владението.

Касационно обжалване на въззивното решение е допуснато с определение № 963 от 27.12.16г.,на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК,по въпроса: Всяко ли споразумение между страните по сделката за по-ниска от пазарната цена следва ли да се счита,че е във вреда на представлявания и поражда ли целените правни последици .

Според Тълкувателно решение № 5 от 22.12.16г.по тълк.дело № 5/14г.на ОСГТК на ВКС –т.3 договор,при който представителят на едната страна се е споразумял с другата страна във вреда на представлявания по смисъла на чл. 40 ЗЗД,не поражда целените с него правни последици и е недействителен.Посочено е,че фактическият състав,пораждащ недействителността по чл. 40 ЗЗД се състои от два елемента: обективен – договорът,сключен от представителя и насрещната ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини