Решение № 95 от 26.06.2017 г. по гр. д. № 60211/2016 г.

Анотация

Въпрос
Възможно ли е да се променят съществени параметри на поръчката /цената/, пред вид изричната законова забрана на нормата на чл. 43 ЗОП /отм./, след сключване на договора по ЗОП поради извършени допълнителни СМР, наложили се поради естеството на спецификата на строежа?
Отговор

Когато договорът е сключен по реда на ЗОП, изменението му не може да нарушава параметрите на обществената поръчка – условията при които е открита, проведена и обявена за приключила с одобряване на кандидата за изпълнението й. Недопустимо е изменението на съществените параметри на поръчката – след сключването на договора, защото това би могло да се квалифицира като заобикаляне на закона, с единственото изключение когато се касае до дейности с обслужващо предназначение.

Не всяко споразумение за изменение на договор за обществена поръчка е нищожно. Преценката за валидност е винаги конкретна и зависи от установените по делото обстоятелства. Когато параметрите на възлагателната процедура не се засягат от изменението в договора за обществена поръчка и са обусловени обективно от обстоятелства, независещи от волята на страните по договора, споразумението е валидно и поражда целените при сключването му последици.


Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в открито заседание на тридесети май през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
ЖИВА ДЕКОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА, МАЙЯ РУСЕВА

при участието на секретаря Анжела Богданова като изслуша докладваното от съдия П. гр.д.№ 60211 по описа за 2016г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :

Производството е с правно основание чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е въз основа на подадената касационна жалба от [община], представлявана от кмета Г., чрез процесуалните представители адвокатите Я. и Ш. против въззивно решение № 63 от 24.03.2016г. по в.т.д. № 253 по описа за 2015г. на Апелативен съд Велико Т., с което частично е отменено решение № 457 от 29.07.2015г. по т.д.№ 8/2015г. на Окръжен съд Велико Търново досежно осъждането да заплати на [фирма] сумите над 5 220лв. до претендираните 8 000лв. за направа на черпотелна шахта и над 1 800лв. до претендираните 2 100лв. за корекция на съществуваща шахта обезвъздушител и вместо това е постановил друго, с което е отхвърлил исковете в тази част, а за всички останали обективно съединени искове с правно основание чл. 61, ал. 1 ЗЗД, постановения съдебен акт е потвърден и са присъдени разноски. Искането на касатора е за отмяна на постановения въззивен акт и решаване на въпроса по същество с отхвърляне на предявените искове или алтернативно – делото да бъде върнато за ново разглеждане.

В съдебно заседание страните се представляват от процесуални представители, които съответно поддържат и оспорват подадената жалба, като ответникът представя писмени бележки. След поискана и предоставена възможност – допълнително касаторът представи писмено становище, а от своя страна /след запознаване с представеното/ допълнителни писмени бележки постъпиха и от ответника.

Становището на касатора е, че ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение по чл. 290 ГПК
    Решение №151/01.02.2021 по дело №2227/2019
    Налице ли е валидно изменение на договор за изработка, сключен по реда на ЗОП(отм.), респ. на НВМОбП (отм.) относно обема на възложената работа, при отсъствие на допълнително писмено споразумение между страните по см. на чл.31 НВМОбП(отм.)? Дължи ли се възнаграждение на изпълнителя за допълнителни СМР, извън възложените му с договор,…

Цитирани норми и термини