Решение № 92 от 14.06.2017 г. по гр. д. № 6274/2014 г.

Анотация

Въпрос
Обуславя ли липса на представителна власт по смисъла на чл. 42, ал. 2 ЗЗД непосочването на конкретно цена в пълномощното за сключване на договор за покупко-продажба?
Отговор

За упълномощаване с последиците по чл. 36, ал. 2 ЗЗД за валидно разпореждане с имущество на упълномощителя, необходимо и достатъчно е в пълномощното общо да е изразена неговата воля за овластяване на пълномощника да извършва разпореждане от негово име, без да е нужно да са посочени вид разпореждане, конкретни по вид сделки или действия на разпореждане, нито техни елементи и по-конкретно цена, на която да се сключи договора за покупко-продажба. Обемът и ограниченията на учредената за пълномощника представителна власт за разпореждане изцяло се определят от изявената за това воля на упълномощителя в пълномощното, в който смисъл е и изричната разпоредба на чл. 39, ал. 1 ЗЗД.


ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, в публично заседание на двадесет и девети май през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

ЧЛЕНОВЕ:
МАРИЯ ИВАНОВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

при секретаря Северина Толева, като разгледа докладваното от съдия Влахов гр.дело № 6274 по описа на ВКС за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на М. М. К. против Решение № 173 от 19.06.2014 г. по в.гр.д.№ 400/2014 г. на Великотърновския окръжен съд. С обжалваното въззивно решение е отменено първоинстанционното Решение № 133 от 06.02.2014 г. по гр.д.№ 267/2013 г. на Великотърновския районен съд в частта, с която е отхвърлен предявеният от М. М. К. срещу М. М. К. отрицателен установителен иск с правна квалификация чл. 124, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 42, ал. 2 ЗЗД- за установяване несъществуване на правоотношение между страните, произтичащо от договор за покупко-продажба на недвижим имот от 18.01.2006 г., сключен с Н..акт № 79, том І, рег.№ 1221, дело № 33/2006 г. на нотариус Д. Д. с рег.№ 145 и район на действие РС- Велико Т., поради липса на представителна власт на пълномощника на продавача М. Г. П., тъй като даденото му пълномощно за сключване на договора не го е овластило да продаде имота за определена продажна цена, както и да договори такава, вместо което е постановено уважаване на така предявения иск. В касационната жалба се излагат доводи за неправилност на решението на въззивния съд поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, нарушаване на материалния закон и необоснованост. Моли се за неговото отменяване и постановяване на касационно решение по съществото на спора, с което исковата претенция за установяване несъществуване на договорното правоотношение между страните бъде отхвърлена.

Ответникът по касационната жалба- М. М. К. оспорва същата, като моли обжалваното въззивно решение да бъде оставено в сила.

С Определение № 68/ 30.01.2017 г. касационното обжалване на въззивното решение на Великотърновския окръжен съд е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК- ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

Красимир Влахов е роден на 24 септември 1972 г. Завършил е право в СУ „Св. Климент Охридски” през 1994 г. Бил е младши съдия в Софийския градски съд, от 1997 г. е съдия в Софийския районен съд. През 2001 г. става заместник-председател и ръководител на гражданската колегия на СРС. От 2004 г. до 2008 г. е съдия в Софийския градски съд, а след това е командирован във Върховния касационен съд. На 22 декември 2008 г. става председател на Софийския районен съд. На 5 април 2012 година е избран от ВСС за зам.-председател на ВКС. Бил е преподавател по гражданско право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”, лектор в Центъра за обучение на адвокати. Съавтор е на книгата „Вещно право-практически проблеми”, автор е на „Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс”, както и на множество статии в специализирани правни списания. Владее английски и руски език.