Решение № 9 от 05.06.2017 г. по т. д. № 2690/2015 г.

Анотация

Въпрос
Трябва ли признанието на дълга да бъде изрично, или то може да се извлича от всякакви конклудентни действия? Следва ли приемането и осчетоводяването на фактурите да се смята ”за приемане на качествено изпълнение”по договор за строителство?
Отговор

По отношение на формата в която следва да се упражнят правата на възложителя по чл. 265, ал. 1 ЗЗД не съществува ограничение. Следователно това може да стане както чрез възражение за прихващане със спорни вземания в хода на висящ исков процес по предявен иск по чл. 266, ал. 1 ЗЗД, така и при възражение за неточно изпълнение, предявено в производството по иск с правно основание чл. 266, ал. 1 ЗЗД. Установяването на такава некачествено изпълнение по необходимост предпоставя и намаляване на дължимото възнаграждение, съответно на изпълнението, на основание чл. 265, ал. 1 ЗЗД и без изрично упражнено от ответника право по този ред.


Върховният касационен съд на Република България, второ отделение, Търговска колегия в съдебно заседание на 24.01.2017година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
НИКОЛАЙ МАРКОВ, СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

при участието на секретаря Л.Златкова като изслуша докладваното от председателя ВАНЯ АЛЕКСИЕВА т.дело № 2690/2015 година за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 290 ГПК и сл.

С определение на ВКС,ТК № 695 от 08.08.2016 г., по горепосоченото дело е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на Разградския окръжен съд № 4 от 29.04.2015 г., по в.т.д.№ 16/2015 г. на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК за проверка съответствието на възприетото от въззивната инстанция разрешение по значимите за изхода на делото въпроси на материалното право: 1.”Трябва ли признанието на дълга да бъде изрично, или то може да се извлича от всякакви конклудентни действия? и 2. „Следва ли приемането и осчетоводяването на фактурите да се смята ”за приемане на качествено изпълнение”по договор за строителство?” със задължителната практика на ВКС, формирана по реда на чл. 290 ГПК и сл. и обективирана в решения на ВКС,ТК: № 157 от 08.11.2010 г., по т.д.№ 1135/2010 г. и № 186 от 30.10.2013 г., по т.д.№ 820/2012 г.

С касационната жалба касаторът [фирма], гр.Р. въвежда оплакване за неправилност на обжалваното въззивно решение, излагайки подробни съображения за необоснованост, допуснато нарушение на закона и на съществените съдопроизводствени правила, които поддържа и в открито съдебно заседание.

Основно касаторът възразява срещу законосъобразността на извода на въззивната инстанция, че въпреки констатираните недостатъци в изработеното, на изпълнителя, се дължи плащане в пълен размер на уговореното възнаграждение и възложителят, въпреки възражението си за неточно изпълнен договор, е изпаднал в забава, тъй като с отразяване на съставената фактура за пълната стойност на изпълнените монтажни работи и ползван данъчен кредит, съобразно същата тази стойност фактически е приел изработеното по см. на чл. 264, ал. 1 ЗЗД.

Ответникът по касационната жалба [фирма], [населено място] е възразил по основателността на въведените касационни основания с искане да бъде потвърден обжалвания въззивен съдебен ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Определение №127/21.02.2022 по дело №3270/2021 3
    Определение №127/21.02.2022 по дело №3270/2021
    За процедирането на съда при установени недостатъци и направено възражение по чл. 265, ал. 1 ЗЗД, пр. 3 за намаляне на размера на възнаграждение при липса насъбрани доказателства за размера на намалението.

Цитирани норми и термини